1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Онтогенез — визначення, типи, етапи розвитку

Онтогенез — визначення, типи, етапи розвитку

У біології під поняттям «онтогенез» розуміють період, що включає ряд морфофункціональних змін, що відбуваються протягом усього життя організму.

Що таке онтогенез

Онтогенез – це наука, що вивчає безперервний процес індивідуального розвитку від моменту зачаття до смерті. Визначення походить від грецького “онтос « – сущий,» генезис” – народження.

Розрізняють проембріональний, ембріональний, постембріональний, періоди онтогенезу.

Проембріональний

Даний період включає гаметогенез. Формування яйцеклітини і сперматозоїдів протікає в ході овогенезу і сперматогенезу відповідно. Також відбувається накопичення РНК, необхідної для синтезу рибосом. Яйцеклітини мають свої особливості, так вони відрізняються за кількістю жовтка: мало -, середньо -, многожелтковие.

Розподіл також варіює від рівномірного до центрального. Ізолецитальна яйцеклітина властива ссавцям, центрально розташована-комахою, проміжне положення займають яйцеклітини у прісноводних, плазунів, птахів. Саме в цей період відзначається перерозподіл внутрішньоклітинних включень.

Ембріональний

Період відбувається під час внутрішньоутробного розвитку. З заплідненої яйцеклітини формується клітина, що піддається подальшому поділу. З третього тижня відбувається утворення хорди, нервової і кишкової трубок (з ектодерми і ентодерми). Осьовий скелет розвивається з клітин мезодерми.

Запліднена яйцеклітина в результаті дроблення утворює бластоцисту, бластулу і гаструлу. На стадії гаструли утворюється три зародкових листка-ектодерма, мезодерма і ендодерма. Середній зародковий листок дає початок всій судинній системі, кістковому мозку, крові. Внутрішній листок джерело травної та дихальної систем. Взаємодія між клітинами обумовлено міжклітинними контактами, через які відбувається обмін речовин.

Постембріональний

Після народження починається постнатальний період. Всі організми проходять через стадію статевого дозрівання. Для всього живого існує ранній і пізній онтогенез (як для рослин, так і для тварин).

Щодо людини онтогенез визначають як чергування основних періодів (представлені коротко у вигляді таблиці нижче).

Періоди

Вік

ювенільний

до 13 років

статевий

13-16 років

юнацький

17-21 рік

зрілий

22-59 років

літній

60-76 років

старечий

77-90 років

довгожитель

91 та вище

Онтогенез складається з чотирьох етапів: гаметогенезу, ембріогенезу, етапу росту і етапу старіння.

У цій стадії відбувається формування диференційованих статевих клітин з одинарним набором хромосом. Освіта гамет здійснюється в ході мейотичного поділу. Так, з однієї материнської клітини утворюються чотири дочірніх, що включають поєднання генетичного матеріалу обох сторін.

Мейоз – складний процес, що включає два ділення. В ході першого виділяють профазу, що складається з п’яти етапів:

  • лептотена;
  • зиготена;
  • пахітена;
  • диплотена;
  • діакинез.

При лептотені утворюються тонкі нитки, спіралевидно закручені. Окремі половинки хромосом, хроматиди, виявити не вдається. Далі відбувається об’єднання гомологічних хромосом з утворенням бівалентів – це стадія зиготени. В області зближення утворюється синаптонемальний комплекс, дана структура необхідна для кросинговеру.

Останній відбувається в пахітену. Тут хромосоми набувають вигляду подвоєних тяжів, чітко видимих під мікроскопом. Перехрест хромосом здійснюється в пахітену. Біологічне значення полягає в утворенні чотирьох хроматид – тетрад. Остаточно веретена поділу стають видимими під час діакінезу.

Після цього клітина вступає в метафазу, анафазу і телофазу. Результатом якої стають дві клітини, що складаються з двох хроматид. Другий поділ включає ті ж стадії, проте в телофазу утворюються клітини з одинарним набором хромосом. Останні містять ядро, мітохондрії, рибосоми та інші органели.

Ембріогенез (дроблення, гаструляція, органогенез)

Збільшення клітин з утворенням багатоклітинного зародка носить назву дроблення. Для цієї стадії характерно мітотичний поділ. В кінці першого тижня утворюється бластула (кулясте утворення з порожниною всередині – бластоцелью). Вона містить ембріобласт-джерело тіла зародкового організму.

Етапи ембріогенезу

Метаболізм зародка відбувається за рахунок клітин трофобласта-внутрішнього шару бластули. Потім настає формування ембріональних листків: ектодерми, ентодерми, мезодерми – фаза гаструли або гаструляції. У міру розвитку з клітин даних шарів формуються стрижневі органи. Далі настає закладка тканин і органів – нейрула.

Після формування зиготи ембріон вступає у фазу росту, яка триває до кінця життя. Збільшення поперечних і поздовжніх розмірів найбільш інтенсивно відбувається на ранніх стадіях. У людини в цьому процесі бере участь ендокринна система (зокрема гормон росту – соматотропний гормон).

При цьому просторове становлення тканин визначається морфогенезом. Таким чином, якщо ділянка стегнової кістки курячого ембріона пересадити в іншу область, то з нього буде розвиватися тільки стегнова кістка.

Старіння

Онтогенез завершується старінням-невід’ємною частиною існування. Це явище вимагає особливої уваги в зв’язку:

  • зі зміною метаболізму;
  • пригніченням білкового синтезу;
  • переходом на» економний ” режим підтримки життєдіяльності.

Також виділяють окрему дисципліну, що вивчає захворювання, що протікають в старості, – геріатрію.

Типи онтогенезу

За течією онтогенез може бути прямим і непрямим. Відмінність цих шляхів розвитку полягає в тому, що при прямому типі новий організм подібний дорослій формі.

Непрямий шлях має на увазі проходження дочірньою формою проміжних стадій до набуття зовнішніх характеристик, властивих зрілим формам. У останніх є стадія перетворення або метаморфоза, що накладає відбиток на фізіологічні складові: харчування, пересування, середовище існування.

Типи онтогенезу

Личинковий

Характерний для представників типу безхребетних, серед хордових зустрічається у риб і амфібій. Тварина проходить періодизацію. Обов’язковою умовою є існування у вигляді личинки. Дані форми залежать від кліматичних умов, підтримує поширення виду в природі.

Харчування і пересування вони здійснюють самостійно або за допомогою паразитизму. Виживання в навколишньому середовищі забезпечується за допомогою допоміжних інструментів тимчасового характеру. Перетворення може бути повним, з перебуванням організму в стадії лялечки, і неповним – без неї.

Яйцекладний

Дані форми включають, крім представлених вище, рептилій, птахів, ссавців. Зародковий організм розвивається в яйці, що пов’язано з високим запасом поживних речовин в жовтку. Харчування і дихання здійснюється спеціальними ембріональними оболонками.

Внутрішньоутробний

Цей тип розвитку притаманний вищим формам хребетних (в тому числі і людині). Виношування плоду обумовлено розвитком спеціального дитячого місця-плаценти. Підтримка життєдіяльності відбувається за рахунок материнського організму.

Поняття онтогенезу в психології
Шлях становлення індивіда. Включає пізнання, діяльність. Формування людини здійснюється під впливом суспільства. Дитина з дитинства вчиться розуміти свою соціальну роль.

Історично в психології розглядають розвиток психіки і особистості в цілому. Онтогенез виступає частиною суспільного процесу.

Висновок

Онтогенез – складний процес, що характеризує організм як окрему одиницю. У своєму розвитку останній проходить певні періоди, тривалість яких варіюється серед різних представників.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Доповідь про нирки