Онтогенез. Ембріональний розвиток тварин

1. Що таке онтогенез? Які періоди онтогенезу виділяють у тварин?

Онтогенез – це індивідуальний розвиток організму від початку його існування до кінця життя. У тварин початком існування нового організму найчастіше є утворення зиготи. У тварин виділяють два періоди онтогенезу – ембріональний і постембріональний.

2. Чим дроблення відрізняється від звичайного поділу клітин?

При дробленні утворюються клітини – бластомери, не розходяться і не збільшуються в розмірах. З кожним наступним митозом вони стають все менше і менше.

3. Опишіть будову бластули, гаструли і нейрули. У чому полягають основні відмінності між цими стадіями?

Дроблення завершується утворенням одношарового багатоклітинного зародка – бластули. Вона нагадує порожниста куля, стінка якого, утворена одним шаром бластомерів, називається бластодермой. Усередині бластули є порожнина, заповнена рідиною, – бластоцель. Після дроблення починається процес гаструляції, який здійснюється шляхом впячивания частини бластодерми всередину порожнини бластули. В результаті формується гаструла – чашоподібний зародок, утворений двома шарами клітин – двома зародковими листками. Зовнішній зародковий листок називається ектодермою, внутрішній – ентодермою. Внутрішня порожнина гаструли – первинна кишка – повідомляється із зовнішнім середовищем отвором, яке називається первинним ротом або гастропором. У тварин формується ще й третій зародковий листок – мезодерма. Подальше диференціювання клітин кожного зародкового листка призводить до утворення тканин і органів, т. Е. До гістогенезом і органогенезу. Стадія, на якій здійснюється закладка осьових органів, називається нейрули. З трьох зародкових листків формуються всі тканини і органи тварин.

4. Яких тварин називають первичноротим? Вторичноротим? У чому полягає головна відмінність між ними?

До первичноротим відносяться хробаки, молюски і членистоногі, ті групи живих організмів у яких первинний рот, що утворився на стадії гатсрули надалі перетворюється на ротовий отвір. У хордових тварин первинний рот перетворюється в анальний отвір, а ротовий отвір утворюється на протилежній стороні зародка. Такі тварини називаються вторичноротим.

5. Як відбувається закладка осьового комплексу органів у хордових тварин?

Після завершення гаструляції у зародків хордових тварин починається процес утворення осьових органів – нервової трубки, хорди і травної (кишкової) трубки. Клітини ектодерми починають швидко ділитися і утворюють нервову пластинку, яка тягнеться по всій спинний стороні зародка. Надалі бічні краї пластинки піднімаються, а її центральна частина опускається, утворюючи нервовий жолобок. Краї жолобка змикаються, і він перетворюється на нервову трубку – зачаток центральної нервової системи. З групи клітин ентодерми формується хорда – пружний стрижень, згодом у хребетних тварин хорда повністю заміщається хребтом. Решта ентодерма дає початок кишкової (травної) трубці, розташованої під хордою. Осьовий комплекс органів зародка визначає двосторонню симетрію тіла. Стадія, на якій здійснюється закладка осьових органів, називається нейрули.

6. Які тканини і органи розвиваються у хребетних тварин з ектодерми? З ентодерми? З мезодерми?

У хребетних з ектодерми утворюються нервова система, органи чуття, епідерміс шкіри з залозами і похідними структурами (волосся, пір’я, кігті, копита та ін.). З ентодерми формуються органи травної та дихальної систем, щитовидна залоза, плавальний міхур (у кісткових риб). З мезодерми розвиваються всі види тканин внутрішнього середовища, опорно-руховий апарат, кровоносна, видільна і статева системи.

7. Зигота після першого мітозу дає початок двом ідентичним бластомерах. У дослідах з зародками жаб ці бластомери відокремлювали один від одного – з кожного розвивався повноцінний пуголовок. Якщо ж один з двох бластомерів руйнували, але не ізолювали від іншого, з єдиного живого бластомера починала розвиватися лише половина тіла зародка. Який висновок можна зробити з цих дослідів?

При ізоляції бластомерів вони продовжують дробиться як дві окремі бластули і формуються два окремих організму. Якщо ж зруйнувати одну частину бластомери і не відокремити її, то з неї почне формуватися 1 організм, так як у його утворенні братимуть участь всі клітини, то одна половина тіла буде недорозвинена.

8. Якщо на стадії бластули пересадити кілька бластомерів з однієї ділянки зародка в іншій, то з переміщених клітин розвиваються структури, характерні для місця пересадки. Наприклад, з клітин майбутньої ектодерми, пересаджених в область майбутньої ентодерми, розвивається стінка кишечника і т. П. Якщо ж виробляти пересадки на стадії нейрули, то клітини не міняють напрямки свого розвитку. З клітин ектодерми розвиваються похідні ектодерми незалежно від місця, в яке вони були пересаджені. Так само поводяться клітини енто- і мезодерми. Спробуйте дати пояснення даними фактами.

На стадії бластули клітини ще не придбали специфічних особливостей і з них можуть розвиватися всі типи клітин і тканин організму. На стадії нейрули клітини вже диференційовані і специфічні, тому вони і не змінюють напрямок свого розвитку.

Посилання на основну публікацію