1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Олігосахариди, Полісахариди

Олігосахариди, Полісахариди

Вуглеводи – органічні речовини, що складаються з вуглецю, водню і кисню. Вуглеводи виконують ряд функцій:

  1. • структурну (вуглеводи беруть участь у побудову клітинних стінок, рибоза і дезоксирибоза – компоненти нуклеїнових кислот).
  2. • захисну функцію (освіта вузьких секретів, компонентів противосвертиваючих систем та ін.),
  3. • рецепторну (знаходяться в складі різного роду рецепторів клітинних стінок),
  4. • запасаючу (є резервними вуглеводами рослин і тварин).
  5. • енергетичну функція (при повному розщеплюванні 1 г вуглеводів виділяється 17,6 кДж енергії).

Виділяють три групи вуглеводів: моно-, ди-і полісахариди. Моносахариди – прості вуглеводи, що володіють невеликою молекулярною масою. До фізичних властивості моносахаридів належить їх розчинність у воді, здатність до кріталлізаціі, солодкий смак. Залежно від числа атомів вуглецю в молекулі моносахаридів їх підрозділяють на тріози, тетрози, пентози (рибоза, дезоксирибоза), гексози (глюкоза). Залежно від структурної організації молекули моносахаридів можуть мати лінійну або циклічну структуру.

Олігосахариди – речовини, що утворюються в результаті реакції конденсації між 2-10 моноцукрами. Фізичні властивості олігосахаридів аналогічні властивостям моносахаридів. Найчастіше зустрічаються олігосахариди, що містять два залишки моносахаридів – дисахариди (сахароза, лактоза, мальтоза).

Полісахариди – складні вуглеводи, біополімери, що складаються з мономерів – залишків найпростіших вуглеводів. Полісахариди не здатні розчинятися у воді, не здатні утворювати оформлену кристалічну структуру, солодкий смак для полісахаридів не характерний. Найбільш важливими представниками полісахаридів є крохмаль, целюлоза, глікоген. Крохмаль і глікоген – резервні вуглеводи рослин і тварин відповідно, целюлоза є структурним углеводом клітинних стінок рослинних клітин.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Порожнину рота