Об’ємний пульс

Обсяг органів в нормальних умовах незначно коливається у зв’язку з припливом крові під час систоли, який супроводжується збільшенням обсягу органів, і відтоком під час діастоли, що викликає зменшення обсягу.

Запис коливань обсягу органу, наприклад руки, вироблена особливим приладом – плетизмограф, позначається як плетизмограми. На плетизмограми видно пульсові коливання обсягу органу.
Коливання обсягу органів пов’язані не тільки з роботою Ірану, але і з дихальними рухами грудної клітини. Вони різко збільшуються при емоціях, нагріванні і охолодженні тіла, м’язової роботі, при яких змінюються робота серця і дихання. Коливання обсягу органів відбуваються також при зміні тонусу судин.

Так як робота серця, дихання і тонус судин регулюються нервовою системою, то, отже, коливання обсягу органів обумовлені діяльністю нервової системи.

Посилання на основну публікацію