Обмін речовин і перетворення енергії в клітині

Всі реакції обміну речовин відбуваються в присутності ферментів (прискорювачів реакції), інакше процес може затягнутися.

Дисиміляція (руйнування, виділення) – окислення і розкладання високомолекулярних (полімерних) органічних речовин до низькомолекулярних (речовин з малою атомною масою) органічних і неорганічних речовин.

При окисленні зв’язку між атомами розриваються і вивільняється енергія. Ця енергія запасається у вигляді АТФ (аденозинтрифосфат).

Наприклад, дихання, бродіння і т.д. Кінцеві продукти – вода, вуглекислий газ, сечовина і т.д.

Асиміляція (засвоєння) – навпаки збірка високомолекулярних органічних сполук з низькомолекулярних (органічних або неорганічних). Так створюються необхідні для клітини будівельні білки, вуглеводи і т.д. При цьому використовується енергія АТФ (АТФ розпадається і віддає енергію клітці).

Отже, Сонце дає енергію рослинам-автотрофам (які самі створюють собі їжу), ті використовують цю енергію і неорганічні речовини з землі, щоб створити органічні речовини.

І вже рослинами користуються гетеротрофні організми (гетерос – інший, трофей – їжа), тобто поїдають ці рослини – їх органічну складову.

Посилання на основну публікацію