1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Обмін речовин і енергії – біологія

Обмін речовин і енергії – біологія

Питання 1. Що таке обмін речовин?

Обмін речовин – це сукупність протікають в живих організмах хімічних перетворень, що забезпечують їх ріст, розвиток, процеси життєдіяльності, відтворення потомства, активна взаємодія з навколишнім середовищем.

Питання 2. Де відбувається пластичний і енергетичний обмін?

Під пластичним обміном розуміють такі процеси, в ході яких в клітинах створюються нові з’єднання і нові структури, характерні для даного організму. Під енергетичним обміном розуміють такі перетворення енергії, в ході яких в результаті біологічного окислення виділяється енергія, необхідна для життєдіяльності клітин, тканин і всього організму в цілому.

Пластичний та енергетичний обмін відбувається в клітинах.

Питання 3. Яка роль білків, жирів і вуглеводів в обміні речовин і енергії?

Білки, жири і вуглеводи – головні джерела енергії для організму.

Білки входять до складу ядер, цитоплазми і мембран клітин. Вони є ферментами, входять до складу антитіл. Білки беруть участь у згортанні крові (фібриноген) і в транспортуванні газів (гемоглобін). Білки входять до складу кісток. Білки здатні до біологічному окисленню з виділенням енергії, яка може бути використана організмом.

З жирів утворюються деякі гормони і біологічно активні речовини. Їх похідні беруть участь у роботі синапсів – особливих утворень, через які передаються збуджуючі або гальмують сигнали від однієї нервової клітини до іншої або від нервової клітини до виконавчого органу.

В організмі вуглеводи насамперед є джерелом енергії. Зокрема, головний мозок може функціонувати тільки в тому випадку, якщо до нього в якості енергетичного матеріалу надходить глюкоза. Розпадаючись на вуглекислий газ і воду, вона звільняє енергію молекулярних зв’язків, яка використовується на багато потреби, в тому числі і на передачу нервових імпульсів.

Питання 4. Чому необхідна вода, макро- і мікроелементи для організму людини?

Вода – універсальний розчинник. Усі життєві процеси, всі біохімічні реакції відбуваються у водному середовищі. Внутрішня середа людини містить до 90% води. Вода в організмі або хімічно пов’язана з іншими сполуками, або містить в собі розчинені мінеральні солі та органічні речовини.

Мінеральні солі необхідні для підтримки кислотно-лужної рівноваги в клітинах тіла і у внутрішньому середовищі організму.

Питання в кінці параграфа.

Питання 1. Чому обмін речовин вважають основним властивістю живої природи?

Обмін речовин – обов’язкова умова життя будь-якого організму. Обмін речовин забезпечує взаємодію живого організму з навколишнім його середовищем, процеси життєдіяльності, зростання, розвиток.

Питання 2. Що відносять до підготовчої, основної та заключної стадіями обміну?

До підготовчої стадії обміну речовин відносять розщеплення речовин, що надійшли в організм в процесі травлення, і транспортування їх і кисню до клітин.

До основної – процеси перетворення речовин усередині клітин (синтез необхідних організму речовин і біологічне окислення з метою отримання енергії).

До заключної – виведення з клітин і організму продуктів біологічного окислення речовин (вуглекислого газу, аміаку, води, сполук фосфору, натрію, хлору).

Питання 3. Які функції в організмі виконують білки?

Функції білків:

Структурно-пластична. Білки – основний будівельний матеріал клітини.

Каталітична. Біологічні каталізатори – ферменти – представлені речовинами білкової природи.

Захисна. Білки входять до складу антитіл, беруть участь у згортанні крові, зв’язують токсини і отрути.

Транспортна. Білок крові гемоглобін переносить кисень і вуглекислий газ.

Енергетична. Білки здатні до біологічному окисленню з виділенням енергії.

Питання 4. Яку роль відіграють жири?

Функції жирів:

Структурно-пластична. Жири входять до складу клітинних мембран та інших структур.

Регуляторна. З жирів утворюються деякі гормони і біологічно активні речовини, їх похідні беруть участь у роботі синапсів.

Захисна. Жири оберігають органи від струсів.

Теплоізоляційна. Жири – хороші теплоізолятори.

Енергетична. При окисленні жирів виділяється більше енергії, ніж при окисленні вуглеводів і білків.

Запасающая. Частина жирів відкладається в запас. Ці запаси використовуються при недоліку харчування.

Питання 5. Які функції вуглеводів?

Функції вуглеводів:

Енергетична. Вуглеводи є основним джерелом енергії в організмі.

Структурно-пластична.

Захисна. Вуглеводи взаємодіють в печінці з багатьма отруйними сполуками, переводячи їх в нешкідливі речовини.

Питання 6. Як в організмі відбувається обмін білків, жирів і вуглеводів?

Білки в травній системі розщеплюються до амінокислот, які всмоктуються безпосередньо в кров в тонкому кишечнику і надходять у клітини тканин. Тут формуються білки, властиві даному організму.

Основними продуктами розпаду білків є вуглекислий газ, вода і аміак. Вуглекислий газ видаляється з організму через легені, вода – через нирки і шкіру (і невелика кількість – через легені), аміак частково виводиться через шкіру і легені, але більша його частина знешкоджується в печінці до сечовини і видаляється через нирки і потові залози.

Вуглеводи розщеплюються в травній системі до моносахаридів (глюкоза) і в такому вигляді всмоктуються в кров і доставляються тканинам. Надлишки глюкози депонуються в печінці у вигляді глікогену.

Продуктами розпаду вуглеводів є вуглекислий газ і вода, яка виводиться з організму відповідно через легені (вуглекислий газ і вода), шкіру (вода і вуглекислий газ) і нирки (вода).

Жири розщеплюються в травній системі до гліцерину і жирних кислот, які надходять в епітеліальні клітини ворсинок тонкого кишечника, де формуються жири, характерні для даного організму. Готові жири надходять у лімфу, а потім – у кров і розносяться клітинам тканин. Надлишок жирів відкладається в запас в підшкірній жировій клітковині та інших місцях.

Продукти розпаду жирів – вуглекислий газ і вода – видаляються з організму через легені, шкіру і нирки.

Питання 7. Які функції виконує в організмі вода?

Внутрішнє середовище організму рідка, містить до 90% води. Всі біохімічні процеси в організмі відбуваються у водному середовищі. Транспорт поживних речовин і кисню здійснюється в рідкій (водної) середовищі. Продукти розпаду теж виносяться водою.

Питання 8. Чому концентрація солей у внутрішньому середовищі організму і клітинах повинна підтримуватися на певному рівні?

Якщо концентрація солей в тканинної рідини і крові буде менше, ніж у клітинах, вода буде надходити в клітини. Вони почнуть розбухати, їх нормальна робота буде порушена. Якщо ж концентрація солей у тканинної рідини і крові буде більше, ніж у клітинах, вода буде виходити з клітин, і вони можуть загинути від зневоднення.

Питання 9. Які елементи відносяться до макроелементів, а які – до мікроелементів?

До макроелементів належать кальцій, калій, натрій, фосфор, хлор.

До мікроелементів – залізо, кобальт, цинк, фтор, йод та ін.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Ковалентні зв’язки