Обмін газів у легенях і тканинах

При вдиху легені заповнюються повітрям, який містить 79 % азоту, 21 % кіслородагі – 0, 03 % вуглекислого газу. В альвеолах відбувається перехід кисню з альвеолярного повітря в кров, а вуглекислого газу – з крові в альвеолярне повітря. Це відбувається за рахунок різного парціального тиску цих газів у повітрі і рідини. Парціальним тиском газу називається та частина загального тиску, яка припадає на частку цього газу в газовій суміші.

Чим більше вміст газу в суміші, тим вище його парціальний тиск. Так як тиск атмосферного повітря одно 760 мм рт. ст., то при зазначених концентраціях газів у вдихуваному повітрі парціальний тиск кисню становить близько 159 мм рт. ст. (21% від 760), азоту – близько 600 мм рт. ст. (79% від 760), вуглекислого газу – близько 0,2 мм рт. ст. (0,03% від 760).

В альвеолах повітря насичується водяними парами, тиск яких дорівнює 47 мм рт. ст., тому тиск газів в альвеолярному повітрі не 760, а 713 мм рт. ст. Відповідно парціальний тиск всіх газів в альвеолярному повітрі нижче, ніж в атмосферному. Так, парціальний тиск O2 в альвеолярному повітрі приблизно дорівнює 100 мм рт. ст., а парціальний тиск СO2 – 38 мм рт. ст. Водночас у венозній крові, що знаходиться в капілярах малого кола, парціальний тиск O2 становить 40 мм рт. ст., а СO2 – 46 мм рт. ст. Тому кисень шляхом дифузії надходить через стінки альвеол і капілярів з альвеолярного повітря в кров, а СO2 – навпаки, з капілярної крові в альвеолярне повітря.
Дивись також: Обмін у тканинах

У тканинах спостерігається зворотна картина. Парціальний тиск кисню в клітинах дуже мало, в тканинної рідини – близько 30 мм рт. ст., а в артеріальній крові – близько 100 мм рт. ст.
Тому кисень з капілярів великого кола переходить в тканинну рідину і далі в клітини. Для СO2 спостерігається зворотна картина, тобто СO2 дифундує з тканин в тканинну рідину, а з неї – в кров.

Посилання на основну публікацію