Ніша

Немає єдиного визначення екологічної ніші; на даний момент існує принаймні три різних вживання цього абстрактного і досить загадкового поняття.

Найменш формально цей термін застосовується при описі функціональної ролі, яку вид грає у спільноті. Так вживав це слово біолог Чарлз Елтон.

Пізніше народилася концепція ніші як «багатовимірного гіпероб’ема». У даному випадку кожна вісь графіка представляє використання ресурсу (наприклад, типу їжі) або стійкість до умов навколишнього середовища, від яких залежить життя виду (наприклад, температура). Ніша являє собою ступінь використання видами ресурсів і діапазон стійкості до умов навколишнього середовища, в яких вид може існувати і розмножуватися. Так розумів термін «ніша» Хатчінсон, і зараз ця концепція найбільш поширена. Хатчінсон розділив ніші на «фундаментальні» і «реалізовані». Реалізовані ніші – це підмножина фундаментальних ніш, що зазнають обмежує вплив з боку інших взаємодіючих видів.

Хоча в абстрактному сенсі ніша, по Хатчинсону, і корисна, дану концепцію не дуже легко використовувати для практичних екологічних завдань.

З загальнотеоретичного уявлення можна вивести більш утилітарну концепцію «функції використання ресурсів» (ФІР), яка концентрується на вимірюванні одного ресурсу (хоча можна побудувати і багатовимірну модель). Ця концепція ніші найбільш конкретна і разом з тим найбільш зручна при дослідженні міжвидової конкуренції за ресурси. На відміну від ніші Хатчінсона, ФІР концентрується на тому, що реально відбувається всередині кордонів стійкості, і на те, як ресурси розділяються між конкуруючими видами.

Кожен тип ніші має свої недоліки, але всі вони як абстрактні поняття корисні тим, що надають теоретичне обгрунтування для дослідження екології видів. Який з типів найбільш корисний, залежить від конкретних практичних завдань.

Посилання на основну публікацію