1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Неповне домінування — доповідь

Неповне домінування — доповідь

Ознаки необов’язково можуть бути тільки домінантними і тільки рецесивними. При гетерозиготному стані може проявлятися проміжний ознака. Такий тип взаємодії алельних генів називається неповним домінуванням.

Взаємодія алелей

У біології розрізняють чотири взаємодії алельних генів:

  • повне домінування;
  • неповне домінування;
  • кодомінування;
  • аллельний виняток.

Мендель при схрещуванні гороху зауважив, що в деяких випадках рослини з довгими і короткими листям дають потомство з середніми листям. Такий проміжний характер успадкування Мендель пояснити не зміг.

Надалі з’ясувалося, що домінантні гени можуть пригнічувати дію рецесивних генів, не перекриваючи їх повністю. Наприклад, домінантні аллели кодують пігментний білок, що відповідає за червоне забарвлення, а рецесивні – не кодують, і забарвлення залишається безбарвною – білої. У рослин з проміжним ознакою (Аа) один аллель кодує фермент, а другий – ні. Відповідно червоного ферменту виділяється в два рази менше, і квіти набувають рожеве, «розбавлену» забарвлення.

Закон неповного домінування чи не суперечить першому закону Менделя, а лише злегка видозмінює його. Закон говорить, що все перше покоління (F1) буде однаковим і нести ознака одного з батьків. У випадку з неповним домінуванням все особини виявляють змішаний або проміжний ознака обох батьків.

Неповне успадкування може спостерігатися не тільки у рослин. Яскравим прикладом у людини служить поєднання кучерявого і прямого волосся. Перше покоління буде з хвилястим волоссям.

Схрещування з отриманням домінантної ознаки не дає уявлення про генотипі поколінь. Отримані особини можуть нести як гомозиготні, так і гетерозиготні аллели. Для виявлення генотипу використовується метод аналізує неповного домінування.

Гібридну особину (F1) схрещують з особиною, що несе гомозиготний рецесивний алельних ген. Така особина є аналізатором.
Схрещування може дати один з результатів (F2):

  • всі особини з домінантною ознакою, значить, гібридна особина – гомозиготна (АА);
  • співвідношення особин з домінантним і рецесивним ознаками 1: 1, значить, гібридна особина – гетерозиготна (Аа).

Знання генотипу допомагає в селекційній роботі. При отриманні проміжних ознак (Аа – рожевий) в першому поколінні можна з упевненістю говорити про гетерозиготному стані і не проводити аналізує схрещування. Це полегшує подальшу роботу селекціонерів.

Що ми дізналися?

Крім повного домінування (прояв ознаки одного з батьків) існує неповне, що поєднує ознаки обох батьків. Слід відрізняти від Кодомінування – одночасного прояви домінантних і рецесивних генів. Неповне домінування допомагає в селекції при визначенні генотипів батьків.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Будова плоду