Неорганічні речовини клітини

З неорганічних речовин клітини вода становить близько 65% її маси:

 • у молодих швидкоростучих клітинах до 95%;
 • у старих – близько 60%.

Роль води в клітинах дуже велика, вона є:

 • середовищем і розчинником;
 • бере участь у більшості хімічних реакцій;
 • переміщенні речовин;
 • терморегуляції;
 • утворенні клітинних структур;
 • визначає обсяг і пружність клітини.

Більшість речовин надходить в організм і виводиться з нього у водному розчині.

Зміст мінеральних речовин у клітинах незначний, але роль їх велика: вони підтримують осмотичну рівновагу, регулюють різні біохімічні і фізіологічні процеси. Наприклад, іони Na і К потрібні для утворення нервових імпульсів, іони Са потрібні для згортання крові та ін.

Органічні речовини складають 20-30% складу клітини.

Вони можуть бути:

 • простими (амінокислоти, глюкоза, жирні кислоти);
 • складними (білки, полісахариди, нуклеїнові кислоти, ліпіди).

Найбільш важливе значення мають:

 • білки;
 • жири;
 • вуглеводи;
 • нуклеїнові кислоти.

Білки

Це основні і найбільш складні речовини будь-якої клітини. За розмірами білкова молекула в сотні і тисячі разів перевершує молекули неорганічних сполук. Білкові молекули утворюються з простих сполук – амінокислот (у природних білках міститься 20 амінокислот). Об’єднуючись в різні послідовності і кількості, вони утворюють велику різноманітність (до 1000) білків. Їх роль у житті клітини величезна: будівельний матеріал організму, каталізатори (білки – ферменти прискорюють хімічні реакції), транспорт (гемоглобін крові доставляє клітинам кисень і живильні речовини і забирає вуглекислий газ і продукти розпаду). Білки виконують захисну функцію, енергетичну.

Вуглеводи

Органічні речовини, що складаються з вуглецю, водню і кисню. Найбільш прості з них моносахариди – гексоза, фруктоза, глюкоза (містяться в фруктах, меді), галактоза (в молоці) і полісахариди – що складаються з декількох простих вуглеводів. Сюди відносяться крохмаль, глікоген. Вуглеводи – основне джерело енергії для всіх форм клітинної активності (рух, біосинтез, секреція і т. д.) і відіграють роль запасних речовин.

Ліпіди

Нерозчинні у воді жири та жироподібні речовини. Вони є основним структурним компонентом біологічних мембран. Ліпіди виконують енергетичну функцію, в них містяться жиророзчинні вітаміни.

Нуклеїнові кислоти

Нуклеїнові кислоти – (Від латинського слова “нуклеус” – ядро) – утворюються в ядрі клітини. Вони бувають двох типів: дезоксирибонуклеїнові кислоти (ДНК) і РНК (РНК). Біологічна роль їх дуже велика. Вони визначають синтез білків і передачу спадкової інформації.

Посилання на основну публікацію