Неможливість самозародження життя в сучасних умовах

Часто задають питання: чому не відбувається самозародження живих істот в даний час? Адже якщо живі організми чи не з’являються зараз, то на якій підставі ми можемо створювати гіпотези про походження життя в далекому минулому? Де критерій вірогідності цієї гіпотези?

Відповіді на дані питання можуть бути наступними:
1) наведена вище гіпотеза біопоеза є багато в чому лише логічним побудовою, вона ще не доведена, містить багато суперечностей і неясних моментів (хоча є дуже багато даних і палеонтологічних, і експериментальних, що дозволяють припустити саме такий розвиток біопоеза),

2) дана гіпотеза при всій своїй незавершеності проте намагається пояснити виникнення життя, з конкретних земних умов, саме в цьому і полягає її цінність;

3) самоосвіта нових живих істот на сучасному етапі розвитку життя неможливо з наступних причин: а) органічні сполуки довгий час повинні існувати у вигляді скупчень, поступово ускладнюючи і перетворюючись; в умовах окисної атмосфери сучасної Землі це неможливо, вони будуть швидко зруйновані, б) в сучасних умовах існує безліч організмів, здатних дуже швидко використовувати навіть незначні скупчення органічних речовин для свого харчування.

Посилання на основну публікацію