Нейтральний жир

Ліпіди – клас органічних сполук, погано розчинних у воді і є ефірами жирних кислот. Їх можна розділити на прості (наприклад, відомий всім нейтральний жир, що складається з гліцерину і жирних кислот) і складні (наприклад, найпоширеніший ліпід клітинних мембран – лецитин). Їх погана розчинність в воді пов’язана з гідрофобним характером жирних кислот.

Обмін речовин і енергії, або метаболізм (від грец. Metabole – зміна), – сукупність хімічних і фізичних перетворень речовин і енергії, що відбуваються в живому організмі і забезпечують його життєдіяльність. Енергія, що звільняється в процесі метаболізму, і молекули, які при цьому утворюються, необхідні для здійснення роботи, росту, розвитку і забезпечення структури і Функції всіх клітинних елементів. Основою метаболізму є метаболічні шляхи. Метаболічний шлях – це Ланцюг послідовних реакцій перетворення будь-якого речовини. Метаболічні шляхи по формі організації можуть бути лінійними, циклічними або спіральними.

Посилання на основну публікацію