Науки про людину

Зачатки наукових знань про людину виникли в надрах античної філософії. Поступово, протягом тисячоліть, накопичені знання про різні сторони людського існування складалися в цілісну систему суспільних, гуманітарних, природничих і технічних наук. Серед них одне з найдревніших і почесних місць по праву займає медицина.
Медицина – галузь науки і практична діяльність, спрямована на збереження і зміцнення здоров’я. У медицині виділяють теоретичну і практичну, або клінічну, медицину. Теоретична медицина вивчає організм людини, його будова і роботу в нормі і при патологіях, захворювання і порушення стану, методи їх діагностики, корекції та лікування з теоретичної точки зору. Практична медицина (медична практика) – це застосування всіх накопичених медичною наукою знань для лікування і профілактики захворювань і патологічних станів людського організму.
Анатомія – це наука про будову організму, його систем і органів. Анатомія розглядає будову тіла людини в різні періоди життя, починаючи з ембріонального розвитку і до старечого віку, вивчає статеві та індивідуальні особливості організму.
Фізіологія – це наука про функції організму, його органів і систем, про процеси, що протікають в організмі, і про способи їх регуляції.
Психологія вивчає поведінку людини, закономірності та механізми психічних процесів.
Гігієна – це один з найбільш древніх розділів медицини. Вона вивчає вплив навколишнього середовища, умов життя і праці на організм людини.

Посилання на основну публікацію