1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Надцарство евкаріот

Надцарство евкаріот

Надцарство евкаріот поділяють на царства: рослин, грибів і тварин. Царство рослин поділяють на два підцарства: справжніх водоростей (нижчі рослини) і вищих рослин. Такий поділ, на думку багатьох систематиків, є досить умовним, незважаючи на те, що в будові представників цих підцарств є суттєві відмінності. Зокрема, вегетативне тіло нижчих рослин, яке має назву талому, або слані, не розчленоване на окремі органи. У нижчих рослин немає тканини, а клітини однакові за будовою і функціями, розмножуються спорами. Нижчі рослини – здебільшого морські організми.

Вищі рослини, на відміну від нижчих, мають складну будову тіла, яке розчленоване на стебло і листок, а в більшості таксонів – і на корінь. Характерною особливістю вищих рослин є їх пристосованість до наземного способу життя, яке вироблялося протягом усієї їхньої еволюції. Пристосування до наземного способу життя спричинило ускладнення анатомічної будови і формування адаптивних органів. Вони мають різноманітні спеціалізовані тканини: провідні, механічні, покривні та інші, які розвивалися і вдосконалювалися у процесі еволюції рослин.

Статевий процес у вищих рослин значно ускладнився: утворилися багатоклітинні статеві органи – архегоній (грец. архц – початок і yovn – народження, материнська утроба) й антеридій (грец. avOnpos -квітучий). В архегоніях розвиваються яйцеклітини, а в антеридіях формуються численні сперматозоїди. У процесі еволюції у вищих рослин відбувається поступова редукція статевих органів. Покритонасінні, як найбільш розвинуті рослинні організми, вже не мають ні архегоніїв, ні антиридіїв. Для них властивий новий статевий орган – насіння з зародком. Вищі рослини за характером розмноження поділяють на вищі спорові й насінні.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Молекули води