1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Надцарство доклітинних організмів

Надцарство доклітинних організмів

Надцарство доклітинних організмів представлено єдиним царством вірусів (лат. virus – отрута). Віруси є облігатними (лат. obligo – зобов’язую), тобто обов’язковими внутрішньоклітинними паразитами і не здатні розмножуватися поза господарем – клітиною. Віруси є найдрібнішими збудниками інфекційних хвороб. Розмірами вони значно менші від бактерій і майже всі проходять крізь бактеріальні фільтри. Їх розміри сягають від 20 до 400 нм (нанометр= 1х10-9 м). Прості віруси складаються з нуклеїнової кислоти (НК) одного типу дезоксирибонуклеїнової (ДНК) або рибонуклеїнової кислоти (РНК) та білка. Складні віруси містять ліпіди, вуглеводи та іони металів.

Форма вірусів досить різноманітна: прямокутна, округла, округло-видовжена, паличко- та ниткоподібна. Віруси можуть мати правильну геометричну будову куба, багатокутника, спіралі. Процес розмноження складний і своєрідний, який ґрунтується на формуванні зрілих позаклітинних часток вірусів, що одержали назву вібріонів, з нарізно синтезованих нуклеїнових кислот і білка. Ці організми займають усі екологічні ніші біосфери. Вони всюдисущі, можуть вражати всі інші істоти (рослин, тварин, людей) та спричиняти вірусні захворювання.

Способи поширення вірусів – різноманітні: повітряно-крапельний (кашель), хвороби “брудних рук”, трансміальний (переносяться членистоногими) тощо. Віруси нечутливі до відомих медицині антибіотиків, тому розробляються інші хіміко-терапевтичні засоби проти вірусних захворювань, зокрема вакцини. Як найпростіші з відомих нині форм життя, віруси є зручним об’єктом дослідження молекулярної біології та генетики. На них розкрито генетичний код, можливість зворотної передачі генетичної інформації від РНК до ДНК.

Віруси виконують важливу редуцентну (лат. reducens або redu-censis – той, що повертає назад, відновлює) функцію, повертаючи в абіотичну (мінеральну) форму рештки відмерлих організмів. Є віруси рослин, віруси безхребетних тварин, віруси хребетних тварин, віруси грибів і віруси бактерій – так звані фаги (yayos – з грец. пожирач), або бактеріофаги. Загальна кількість відомих нині вірусів становить понад 900.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Вісцеральний скелет