1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Мутуалізм, протокооперація, коменсалізм

Мутуалізм, протокооперація, коменсалізм

Мутуалізм (лат. mutuus – взаємний) – це одна із форм співіснування видів, коли кожний з видів може пристосовуватись різним чином: один має ліпший доступ до їжі, інший отримує захист від ворогів, ще інший має змогу залишити потомство. Класичним прикладом мутуалістичних відносин є відносини між раком-самітником (Pagurus bernhardus) й актинією (Sagartia parasitica). Для раків-самітників актинії (рис. 7.9) є захистом від ворогів, водночас актинія харчується залишками їжі свого господаря. Міняючи раковину, рак-самітник легко і турботливо клешнями переносить на нову раковину свою приятельку – актинію.

До мутуалістичних зв’язків належать запилення та розселення рослин шляхом перенесення їхніх плодів і насіння, взаємовплив бульбашкових бактерій з рослинами-госпо-дарями, а також грибів, які утворюють мікоризу на корінні багатьох рослин. Ще складнішими вважають зв’язки між грибом і водорістю в лишайнику, внаслідок чого виникли лишайники, які набули нових властивостей і можуть існувати за таких екстремальних умов, за яких окремо ні гриб, ні водорість існувати не може.

Мутуалістичні зв’язки можуть існувати протягом усього життя видів або бути тимчасовими (на період опилення, побудови гнізд тощо). Залежно від вигоди виділяють: а) факультативний мутуалізм, або протокооперація, коли кожен з організмів отримує вигоду, але не залежить від іншого, тобто може існувати автономно; б) облігатний для одного, а факультативний для іншого виду (комен-салізм – лат. со… префікс, що означає взаємність і mensa- стіл), коли одна тварина (коменсал) живиться рештками їжі іншої (господаря) і в) облігатний для обох видів (див. вище). Чітку межу між вищезазначеними зв’язками провести важко.

Найпростішим типом взаємовигідних зв’язків є протокооперація (грец. Kpwxoq – перший і кооперація). Прикладом таких зв’язків є фітоценоз, в якому разом з едифікаторними видами співіснують види асектатори (лат. assectator – вірний супутник). Зокрема, під наметом сосни зростають такі види як, чорниця, брусниця, орляк (Pteridium aquilinum), плеврозій Шребера (Pleurozium schreberi), які зникають після вирубки соснового лісу. Маренка запашна (Asperula odorata), яглиця звичайна (Aeropodium podagraria) пов’язані з неморальними лісами з дуба звичайного.

Проміжним типом взаємовигідних відношень є коменсалізм. Прикладом коменсалізму, або нахлібництва, є зв’язки між рибою-прилипало, наприклад, реморою акулячою (Remora remora) і сірою акулою (Carcharhinus milberti). Ремора своїм спинним плавником, який перетворюється на присоску, прикріплюється до шкіри акули чи інших великих риб, плаває з ними і харчується залишками їхньої їжі. Тварини, що поселяються в дуплах дерев, отримують від них захист, так само як і зелена водорость (Trichophilus), що розвивається в довгій шерсті тропічного ссавця – трипалого лінивця, якого ще називають ай (Bradypus tridactylus), завдяки чому він є непомітним у тропічному лісі. Всі ці приклади співжиття мають форму корисно-нейтрального впливу.

ПОДІЛИТИСЯ: