Мутації

Мутації – це стійкі раптово виниклі зміни структури спадкового матеріалу на різних рівнях його організації, що призводять до зміни тих чи інших ознак організму.

Термін « мутація » введений в науку Де Фріз. Їм же створена мутаційна теорія, основні положення якої не втратили свого значення донині.

Мутації виникають раптово, стрибкоподібно, без всяких переходів.
Мутації спадкові, тобто стійко передаються з покоління в покоління.
Мутації не утворюють безперервних рядів, що не групуються навколо середнього типу (як при модифікаційної мінливості), вони є якісними змінами.
Мутації ненаправленням-мутувати може будь локус, викликаючи зміни як незначних, так і життєво важливих ознак в будь-якому напрямку.
Одні й ті ж мутації можуть виникати повторно.
Мутації індивідуальні, тобто виникають у окремих особин.
Процес виникнення мутацій називають мутагенезу, а фактори середовища, що викликають появу мутацій,-мутагенами.

За типом клітин, в яких мутації відбулися, розрізняють : генеративні і соматичні мутації.

Генеративні мутації виникають в статевих клітинах, не впливають на ознаки даного організму, проявляються тільки в наступному поколінні.

Соматичні мутації виникають в соматичних клітинах, проявляються у даного організму і не передаються потомству при статевому розмноженні. Зберегти соматичні мутації можна тільки шляхом безстатевого розмноження (насамперед вегетативного).

За адаптивному значенням виділяють : корисні, шкідливі (летальні, напівлетальні) і нейтральні мутації. Корисні-підвищують життєздатність, летальні-викликають загибель, напівлетальні-знижують життєздатність, нейтральні-не впливають на життєздатність особин. Слід зазначити, що одна і та ж мутація в одних умовах може бути корисною, а в інших-шкідливою.

За характером прояву мутації можуть бути домінантними і рецесивними. Якщо домінантна мутація є шкідливою, то вона може викликати загибель її володаря на ранніх етапах онтогенезу. Рецесивні мутації не виявляються у гетерозигот, тому тривалий час зберігаються в популяції в « прихованому » стані і утворюють резерв спадкової мінливості. При зміні умов середовища проживання носії таких мутацій можуть отримати перевагу в боротьбі за існування.

Залежно від того, виявлений чи мутаген, що викликав дану мутацію, чи ні, розрізняють індуковані і спонтанні мутації. Зазвичай спонтанні мутації виникають природним шляхом, індуковані-викликаються штучно.

Залежно від рівня спадкового матеріалу, на якому відбулася мутація, виділяють: генні, хромосомні і геномні мутації.

Посилання на основну публікацію