Мохоподібні — коротко

На Землі відомо близько 20 тисяч видів мохоподібних. Це в більшості своїй сухопутні багаторічні рослини, досить примітивного будови:

  • не мають органів і тканин. До землі кріпляться за допомогою ризоїдів;
  • в життєвому циклі статеве покоління домінуюче, безстатеве представлено спорофітом – коробочкою на ніжці, що виростала з основного тіла моху. У цій коробочці і розвиваються спори;
  • для статевого розмноження необхідна наявність води, так як чоловіча гамета забезпечена жгутиком і рухлива, до яйцеклітини розташованої в архегонії вона може дістатися тільки в воді.

Поширені всюди, де є прісна вода. Є продуцентами біомаси. Утримуючи вологу в ґрунті, сприяють заболочування, також концентрують в собі важкі метали і радіонукліди. Виділяють консервуючі та антисептичні (сфагнум) речовини, через що в глибоких болотах часто знаходять добре збереглися тіла загиблих людей і тварин, предмети побуту минулих століть.

Посилання на основну публікацію