Молочна кислота

Кінцевими продуктами процесу можуть бути молочна кислота (в анаеробних умовах) або пировиноградная кислота, яка в аеробних умовах піддається окислювальному декарбоксилюванню з утворенням ацетил-КоА. Останній вступає в цикл Кребса. Енергетичний вихід гліколізу становить 4 благаючи АТФ на кожен моль глюкози. Два благаючи з них витрачається на самі реакції гліколізу.

Тому чистий енергетичний вихід гліколізу такий, що з однієї молекули глюкози утворюється 2 АТФ. В аеробних умовах водень, що утворюються при гліколізі, не передаються на піруват, а переносяться на кисень, в результаті утворюється вода. При наявності достатньої кількості кисню піруват окислюється в циклі Кребса до кінцевих продуктів вуглекислого газу і води https://vkak.ru/cialis.php. Тому енергетичний вихід аеробного гліколізу великий – 30-32 молекули АТФ на 1 молекулу глюкози.

Шлях метаболізму вуглеводів, зворотний гликолизу, отримав назву гликонеогенеза. При гліконеогенез крім ферментів, які каталізують оборотні реакції гліколізаучаствуют нові ферменти, що дозволяють обійти незворотні реакції гліколізу. Тим самим в організмі з’явилася можливість синтезувати вуглеводи з невуглеводних продуктів при вичерпанні їх запасів. Роль таких продуктів виконують а-кетотокіслоти, які утворюються з амінокислот. Тому основним джерелом глюкози при голодуванні стають білки.

Посилання на основну публікацію