Молекулярні процеси в рідинах

Завдяки розвитку комп’ютерної техніки за останні роки відбувся різкий стрибок в можливостях теоретичного моделювання всіляких процесів. Однак у випадку води, як моделювання, так і експериментальне дослідження не може дати відповіді на ряд питань про її реальний стан. Вода як і раніше залишається найбільш загадковим речовиною на Землі. Наприклад, залишається не ясною висока чутливість води до слабких електромагнітних полів. Незважаючи на величезну кількість робіт з дослідження стану води в біологічних об’єктах, залишається відкритим питання про те, який вплив саме стан води робить на їх життєдіяльність. Причина в тому, що всі методи структурного аналізу дозволяють досліджувати воду лише в»мертвих»тканинах, відокремлених від організму тварин. Виявити специфічні властивості живої матерії по таких експериментів неможливо.

Єдиною можливістю переходу на більш високий рівень пізнання в галузі фізичної хімії розчинів, фізики рідин та біофізики є розробка нових експериментальних методів дослідження рідин, а також розширення можливостей вже відомих з урахуванням конкретних особливостей підлягають вивченню систем.

У даній монографії в якості такого методу пропонується метод дослідження діелектричних і магнітних властивостей речовин за допомогою індуктивних соленоїдальних L -осередків (L- метод). Особливий інтерес L- метод представляє для біофізики, оскільки всередину вимірювальної L- комірки можна поміщати не тільки рідкі розчини, а й невеликих тварин. У результаті вперше з’являється можливість досліджувати і зіставляти стан води в живих і мертвих тканинах тварин, організмах тварин різного рівня еволюційного розвитку. За таких експериментів можна отримати нові відомості про фактори, що впливають на життєздатність тварин. Наприклад, встановити не тільки факт, але і слідства від руйнування людством створеного в ході еволюції особливого стану води в своїх організмах, а також вести пошук способів рішення даної проблеми.

Посилання на основну публікацію