Молекулярні основи біології

Молекулярні основи біології вивчає одна з наймолодших наук – молекулярна біологія. Вона вивчає механізми таких біологічних явищ, як зростання, розвиток, спадковість, мінливість, біосинтез білків, дію ферментів, перетворення енергії, мембранну транспортування речовин і ряд інших проявів життя. 

Іншими словами, молекулярна біологія – наука про основні проявах життя па рівні біологічних макромолекул (білків і нуклеїнових кислот), неклітинних структур (вірусів) і клітин.

Дослідження, проведені нею, дозволили зробити основоположні відкриття в біології і зумовили появу таких нових павук, як молекулярна генетика (вивчає хімічну природу гена), космічна біологія (вивчає механізм перебігу біосинтетичних процесів у космосі, а також молекулярні основи адаптації організмів до екстремальних умов існування). Молекулярна біологія розглядається як одна з перспективних наук про життя.

Посилання на основну публікацію