Моделі в екології

Роль моделей в екології завжди була спірним питанням. Прихильники моделей стверджують, що без теоретичного обгрунтування екологи приречені збирати розрізнену інформацію, вони не здатні зв’язати її воєдино і усвідомити загальну картину. Практики ж кажуть, що їм не вистачає часу на те, що інші називають моделями, що самі моделі або дуже спрощені, або мають малу практичну цінність, або занадто абстрактні і не відображають екологічної реальності. Мають рацію кожен по-своєму прихильники обох точок зору.

Моделі корисні не стільки тим, що їх передбачення точно відображають реальність, часом ці передбачення можуть виявитися досить точними, але зовсім не з тих причин, які передбачалися. Набагато корисніше випадки, коли теорія (моделі) розходиться з реальним станом справ. Тоді зрозуміло, що початкові припущення невірні, і доводиться поставити запитання: «Що саме невірно і чому?»

Як і експерименти, моделі не можуть бути одночасно реалістичними, точними і узагальнюючими; в найкращому випадку вони об’єднують дві якості з трьох. Існує два основних типи математичних моделей: прості загальні моделі і деталізовані моделі. Кожен має цілком певне призначення; труднощі виникають тоді, коли їх використовують не там, де потрібно.

Прості загальні моделі допомагають екологам мислити строго, грунтуючись на ясно виражених припущеннях. Це свого роду «карикатури» на природу, які допомагають прояснити сутність відбуваються в ній. Вони не призначені для підготовки точних прогнозів або для застосування до конкретного виду в конкретному местообитании.

Деталізовані моделі орієнтують на конкретні види. Для їх побудови потрібно багато інформації, що дозволяє давати досить точні прогнози. Вони, наприклад, корисні для розробки методів боротьби з шкідниками або планів збереження того чи іншого виду.

Посилання на основну публікацію