Мітоз — значення і стадії

Одним з найважливіших процесів в індивідуальному розвитку живого організму є мітоз. У даній статті ми коротко і зрозуміло постараємося пояснити, які процеси відбуваються під час поділу клітини, розповімо про біологічне значення мітозу.

Визначення поняття

З підручників за 10 клас з біології ми знаємо, що мітоз – поділ клітини, в результаті якого з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні з тим же самим набором хромосом.

У перекладі з давньогрецької мови термін «мітоз» позначає «нитка». Це як сполучна ланка між старими і новими клітинами, в яких зберігається генетичний код.

Процес поділу в цілому починається від ядра і закінчується цитоплазмою. Називається він як мітотичний цикл, який складається з стадії мітозу і інтерфази. В результаті поділу диплоидной соматичної клітини утворюється дві дочірні клітини. Завдяки такому процесу відбувається збільшення числа клітин тканин.

Стадії мітозу

Виходячи з морфологічних особливостей, процес ділення розподіляють на такі стадії:

Профаза

На даному етапі ядро ​​ущільнюється, всередині нього конденсується хроматин, який закручується в спіраль, під мікроскопом проглядаються хромосоми.

Під впливом ферментів ядра і їх оболонки розчиняються, хромосоми в цьому періоді безладно розташовуються в цитоплазмі. Пізніше відбувається поділ центриолей до полюсів, утворюється веретено поділу клітин, нитки якого кріпляться до полюсів і хромосомами.

Для даної стадії характерно подвоєння ДНК, але пари хромосом ще тримаються один одного.

Перед стадією профази у рослинної клітини йде підготовча фаза – препрофаза. У чому полягає підготовка клітини до мітозу можна зрозуміти на даному етапі. Для нього характерними є утворення препрофазного кільця, фрагмосоми, а також нуклеація микротрубочек навколо ядра.

Прометафаза

На цьому етапі хромосоми починають рухатися і направляються до найближчого полюсу.

У багатьох навчальних посібниках Препрофаза і прометофазу відносять до стадії профази.

Метафаза

На початковому етапі хромосоми знаходяться в екваторіальній частині веретена, так що тиск полюсів діє на них рівномірно. В ході даної стадії число мікротрубочок веретена постійно росте і оновлюється.

Хромосоми шикуються парами в спіраль уздовж екватора веретена в строгому порядку. Хроматиди поступово від’єднуються, але ще тримаються за нитки веретена.

Анафаза

На цьому етапі відбувається подовження хроматид, які поступово розходяться до полюсів, так як нитки веретена скорочуються. Утворюються дочірні хромосоми.

За часом це найкоротша фаза. Сестринські хроматиди раптово розділяються і відходять до різних полюсів.

Телофаза

Є останньою фазою розподілу, коли хромосоми подовжуються, і формується нова ядерна оболонка біля кожного полюса. Нитки, з яких складалося веретено, повністю руйнуються. На цьому етапі ділиться цитоплазма.

Завершення останньої стадії збігається з поділом материнської клітини, яке називається цітокінезом. Саме від проходження цього процесу залежить, скільки клітин утворюється при розподілі, їх може бути дві і більше.

Значення мітозу

Біологічне значення процесу поділу клітин незаперечно.

  • Саме завдяки йому можлива підтримка постійного набору хромосом.
  • Відтворення ідентичною клітини можливо тільки шляхом мітозу. Таким способом замінюються клітини шкіри, епітелію кишечника, кров’яних клітин еритроцитів, життєвий цикл яких складає всього 4 місяці.
  • Копіювання, а значить і збереження генетичної інформації.
  • Забезпечення розвитку і росту клітин, завдяки чому багатоклітинний організм утворюється з одноклітинної зиготи.
  • За допомогою такого поділу можлива регенерація частин тіла у деяких живих організмів. Наприклад, у морської зірки відновлюються промені.

Забезпечення безстатевого розмноження. Наприклад, брунькування гідри, а також вегетативне розмноження рослин.

Що ми дізналися?

Розподіл клітин називається мітозом. Завдяки йому копіюється і зберігається генетична інформація клітини. Процес відбувається в кілька етапів: підготовча фаза, профази, метафаза, анафаза, телофаза. В результаті утворюється дві дочірні клітини, які повністю схожі на первісну материнську клітину. У природі значення мітозу велике, так як завдяки йому можливий розвиток і зростання одноклітинних і багатоклітинних організмів, регенерація деяких частин тіла, безстатеве розмноження.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.