1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Механізми онтогенезу

Механізми онтогенезу

  1. 1. Розподіл клітин – протікає з різною інтенсивністю в різний час і в різних місцях, носить клональний характер (всі клітини є нащадками однієї родоначальної клітини), схильне мутаційним змінам.
  2. 2. Міграція – переміщення клітин (особлива роль – міграція клітин мезенхіми, здатних до амебоідним рухам) і пластів клітин (формування епітелію).
  3. 3. Сортування – утворення скупчень клітин з певними властивостями, залежить від ступеня рухливості клітин і особливостей будови цитоплазматичних мембран (забезпечують адгезію).
  4. 4. Загибель клітин – руйнування провізорних органів, утворення порожнин; в центральній нервовій системі утворюється більше нервових клітин, ніж зберігається.
  5. 5. Диференціація – процес, в результаті якого клітина стає спеціалізованою, тобто набуває хімічні, морфологічні, функціональні особливості; це процес виникнення і наростання структурних і функціональних відмінностей між окремими клітинами і частинами зародка.
  6. Для пояснення механізму диференціювання існує кілька теорій. Всі клітини, що походять від вихідної зиготи, ідентичні за своїм генотипом і тому повинні мати однакову структуру і функції. Очевидно, що в багатоклітинних організмі це не так. Чому? Або клітини втрачають деякі гени, або вони можуть включатися і вимикатися. В даний час загальновизнаною є теорія, в основі якої припущення Моргана про те, що диференціювання є результатом послідовних взаємних впливів цитоплазми і мінливих продуктів активності ядерних генів.
  7. 6. ембріональна індукція – взаємодія частин зародка, що розвивається, коли одна ділянка впливає на формування іншого, тобто є індуктором. Розрізняють гетерономной і гомономности індукцію. Гетерономна – один шматочок зародка індукує інший орган (наприклад, хордомезодерми індукує поява нервової трубки). Гомономная – індуктор спонукає навколишній матеріал до розвитку в тому ж напрямку, що і він сам.
  8. 7. Генетичний контроль розвитку. Яким чином гени здійснюють контроль? Складний і центральне питання, до відповіді на яке вчені лише починають підходити. Головний прийом вивчення – використання мутацій.

Крім генетичного контролю на регуляцію онтогенезу впливають також міжклітинні взаємодії, у вищих тварин – гормони і нервова система (внутрішні фактори). Крім того, на ріст і розвиток організму суттєво впливають умови зовнішнього середовища: їжа (в т.ч. наявність мікроелементів і вітамінів), світло (фотосинтез, синтез вітаміну Д), температура, опромінення (мутагенез) та ін.

ПОДІЛИТИСЯ: