Механізм і регуляція дихання, штучне дихання

Легені знаходяться в грудній порожнині. Рухи м’язів, які змінюють обсяг цієї порожнини, викликають рух повітря в легені і з легких, поперемінно збільшуючи або зменшуючи об’єм грудної клітини. Це обумовлюється ритмічними скороченнями дихальних м’язів, внаслідок чого і здійснюються вдих і видих – надходження і видалення з легких повітря, їх вентиляція.

При вдиху міжреберні м’язи піднімають ребра, а діафрагма, скорочуючись, стає менш опуклою, в результаті об’єм грудної клітки збільшується, легені розширюються, тиск повітря в них стає нижче атмосферного і повітря спрямовується в легені – відбувається спокійний вдих. При глибокому вдиху, крім зовнішніх міжреберних м’язів і діафрагми, одночасно скорочуються м’язи грудей і плечового пояса.

При видиху міжреберні м’язи і діафрагма розслаблюються, ребра опускаються, опуклість діафрагми збільшується, в результаті об’єм грудної клітини зменшується, легені стискаються, тиск у них стає вище атмосферного і повітря спрямовується з легких – відбувається спокійний видих. Глибокий видих обумовлений скороченням внутрішніх міжреберних і черевних м’язів.
Таким чином, ритмічне збільшення або зменшення обсягу грудної порожнини діє як механічний насос, що нагнітає повітря в легені і виштовхує його з них.

Швидкість і сила дихальних рухів надзвичайно тонко регулюється нервовою системою протягом усього життя людини: з моменту її народження і до самої смерті. Узгодженість, координація, ритмічність скорочень і розслаблень дихальних м’язів обумовлюються вступниками до них по нервах імпульсам від дихального центру довгастого мозку.

І. М. Сєченов в 1882 р. встановив, що приблизно через кожні 4 секунди в дихальному центрі автоматично виникають збудження, забезпечують чергування вдиху і видиху. Дихальний центр не тільки регулює ритмічне чергування вдиху і видиху, але і здатний змінювати частоту і глибину дихальних рухів, пристосовуючи легеневу вентиляцію до потреб організму, забезпечуючи тим самим оптимальний вміст газів в крові.

Нервові механізми саморегуляції дихання виявляються в тому, що вдих рефлекторно викликає видих, а видих – вдих. Це відбувається тому, що під час вдиху при розтягуванні легеневої тканини в нервових рецепторах, що знаходяться в ній, виникає збудження, яке передається довгастомумозку і викликає активацію центру видиху і гальмування центру вдиху, що утворюють дихальний центр.
Скорочення дихальних м’язів припиняється, вони розслабляються, і відбувається видих. При видиху потік імпульсів від рецепторів припиняється, центр видиху перестає активізуватися, центр вдиху розгальмовується, активізується і настає вдих.

Гуморальна регуляція дихання полягає в тому, що підвищення концентрації вуглекислого газу в крові збуджує дихальний центр – частота і глибина дихання збільшуються. Зменшення вмісту вуглекислого газу в крові знижує збудливість дихального центру – частота і глибина дихання зменшуються.
Дихання дуже тісно пов’язано з кровообігом. Збільшення швидкості дихання може сприяти циркуляції крові. Чим глибше вдих, тим більше знижується тиск у грудній порожнині. Це падіння тиску не тільки нагнітає повітря в легені, а й змушує відтікати до серця кров з вен, розташованих в різних частинах тіла. Якщо довго нерухомо сидіти або стояти, це може викликати глибокий і мимовільний зітхання, що змушує притікати до серця великі кількості крові і, таким чином, сприяє циркуляції крові.
Формою дихальної діяльності є чхання і кашель. Вони регулюються захисними дихальними рефлексами.

Чхання – це сильний і дуже швидкий рефлекторний видих через ніздрі, що виникає в результаті подразнення рецепторів слизової оболонки носової порожнини. Під час чхання видаляються речовини, які подразнюють (пил, речовини з різким запахом і т. д.).
Кашель – різкий рефлекторний видих через рот, що виникає в результаті подразнення рецепторів гортані.

Життєва ємність легень складається з дихального обсягу, резервного обсягу вдиху і резервного обсягу видиху. Дихальним об’ємом називається кількість повітря, що надходить у легені при одному вдиху. У спокої він дорівнює приблизно 0,5 л і відповідає обсягу повітря, що видихається при одному видиху. Якщо після спокійного вдиху зробити посилений додатковий вдих, то в легені може надійти ще 1.5 л (1500 см3) повітря, який і складає резервний об’єм вдиху. Після спокійного видиху можна при максимальній напрузі видихнути ще 1.5 л повітря. Ця кількість називають резервним обсягами видиху.

Таким чином, дихальний об’єм (0,5 л) + резервний об’єм вдиху (1,5 л) + резервний об’єм видиху (1,5 л) і становлять життєву місткість легенів. Її показники коливаються від 3,5 л до 4,8 л у чоловіків і від 3,0 л до 3,5 л – у жінок.
Найбільша кількість повітря, яке людина може видихнути після найглибшого вдиху, називається життєвою ємністю легень.
У фізично здорових тренованих людей життєва ємкість легень досягає 6,0-7,0 л. Вимірюється життєва ємність за допомогою приладу спірометра.

Посилання на основну публікацію