Механізм дії гормонів

Гормони як хімічні збудники, незважаючи на відмінності в місці утворення, в способі поширення, в хімічній структурі і в характері механізму дії, об’єднуються однією важливою обший біологічної закономірністю вони беруть участь в обміні речовин, в морфологічної диференціації, рості і розвитку організму, розмноженні, регулювання та координації основних його функцій. Нервова система регулює ендокринну та здійснює зв’язок і співвідношення різних частин організму за допомогою гормонів. Вони діють в мізерно малих кількостях.

Механізм дії гормонів залежить від фізико-хімічних умов у місці їх застосування. Один і той же гормон неоднаково діє залежно від характеру харчування організму, вмісту продуктів кінцевого і проміжного обміну: наприклад, адреналін при відсутності солей кальцію не звужує, а розширює судини.
Механізм дії гормонів здійснюється двома шляхами: 1) через нервову систему і 2) безпосередньо на органи через кров. Гормони – білкові продукти і стероїди.
Фізіологічне значення гормонів виявляється при різних захворюваннях, пов’язаних з порушенням функцій залоз внутрішньої секреції. Ці порушення полягають як в підвищеній функції залоз – гіперфункції, так і в недостатній функції – гіпофункції. Після введення в організм певних кількостей відсутнього гормону явища гіпофункції у багатьох випадках зникають.

Хороший ефект можна отримати навіть при вживанні в їжу відповідних залоз внутрішньої секреції або висушеного порошку їх. Таке лікування називається органотерапії.

Для кількісної характеристики активності гормонів широко застосовується їх біологічна стандартизація, при якій біологічна активність визначається на дрібних експериментальних тварин (кроликах, мишах та ін.) Не всі ще гормони поки стандартизовані.

Посилання на основну публікацію