Методи вивчення людини

Одним з перших анатомічних методів, починаючи з епохи Відродження, був метод аутопсії (розтину трупів). Проте в даний час існує безліч методів, які дозволяють вивчати організм прижиттєво: рентгеноскопія, ультразвукове дослідження, магнітно-резонансна томографія та багато інших.
Основу всіх фізіологічних методів складають спостереження та експерименти. Сучасні фізіологи успішно застосовують різноманітні інструментальні методи. Електрокардіограма серця, електроенцефалограма головного мозку, термографія (одержання теплофотографій), радіографія (введення в організм радіомітки), різноманітні ендоскопії (огляди внутрішніх органів за допомогою спеціальних приладів – ендоскопів) допомагають фахівцям не тільки вивчати роботу організму, але і на ранніх стадіях виявляти захворювання та порушення в роботі органів. Багато чого про стан здоров’я людини може сказати його артеріальний тиск, аналіз крові і сечі.
Основними методами психології є спостереження, анкетування, експеримент.
Гігієна, поряд з методами, використовуваними в інших науках, має свої специфічні методи дослідження: епідеміологічний, санітарного обстеження, санітарної експертизи, санітарної освіти та деякі інші.

Посилання на основну публікацію