1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Методи селекції — поняття, види, основні характеристики

Методи селекції — поняття, види, основні характеристики

Методи селекції – різні складові штучного відбору, спрямовані на формування організмів з корисними для людини ознаками. Дане питання вивчається на уроках біології в школі. Основні моменти і терміни, необхідні для розуміння теми, представлені нижче.

Що таке селекція

Це наука, яка розробляє методи виведення нових порід, сортів, штамів, вирішує питання, пов’язані з аналізом віддалених результатів ефективності методів відбору.

Методи селекції включають в себе: відбір, гібридизацію, штучний мутагенез і поліплоїдію.

Порівняльна характеристика природного і штучного відбору, їх відмінності і схожість відображені в таблиці.

Критерії

 

Штучний добір

 

Природний добір

 

Ланка, що здійснює відбір

Проводить селекціонер

Здійснюється під впливом навколишнього середовища

Цінні характеристики

Відслідковуються, закріплюються

Удосконалюються в процесі еволюції, спадкова передача

Виступає в ролі матеріалу

Індивідуальна ознака або ознаки

Індивідуальна ознака або ознаки

Характеристики, що не несуть цінності

Вибраковуються в процесі відбору

Вибраковуються в процесі боротьби за існування

Основні завдання, що диктують необхідність відбору

Збереженням властивостей корисних людині

Пристосуванням рослини, тварини, мікроорганізму до мінливих умов існування

Ціль добору

Отримання нових штамів, сортів, порід

Видоутворення

Форма добору

Проводиться індивідуально; проводиться масово;

несвідомий (стихійний);

методичний (свідомий)

При зміні зовнішніх умов – рушійний, при постійних умовах спрямований на збереження і закріплення ознаки – стабілізуючий.

Масовий відбір супроводжується виділенням організмів, що цікавлять людину за своїми зовнішніми фенотиповими параметрами. Генотип при цьому не враховується. Цей метод застосовують здавна, що обумовлено збереженням генетичної стійкості порід і сортів протягом ряду років. Це дозволяє виводити сорти з високою врожайністю.

Якщо відбір виконують, враховуючи вплив генотипу-сукупності генів одного організму, говорять про індивідуальний відбір. Фенотип тут не враховують, основну увагу тут відводять прояву ознаки в поколіннях. Оцінка по потомству-необхідний прийом індивідуального відбору.

Гібридизація

Може бути двох типів – міжвидовою і внутрішньовидовою.

Міжвидова

Проводять нерідке схрещування. Тут використовують особин різних видів або сортів, з метою отримання необхідного набору морфологічних характеристик. Так створюється нова популяція, що поєднує в собі кращі якості обох сторін. На основі даного методу можливе виведення нових видів, з поліпшеними властивостями.

Існує віддалена гібридизація, тут організми належать до різних видів або родів. Таке схрещування в ряді випадків може привести до безплідного потомства. Приклад мул-гібрид зебри і коні.

Внутрішньовидова

Для закріплення корисних властивостей застосовують інбридинг. Останній має на увазі схрещування представників близькоспоріднених ліній, з найкращими генотипами (їх виявляють індивідуально). Такі організми мають спорідненими набором алелів.

Гомологічні алелі призводять до гетерозису-явища гібридної сили, що виявляється в дочірніх лініях. Схрещування споріднених видів спрямоване на збереження генотипу популяції, що необхідно для закріплення корисних ознак.

Поліплоїдія

Явище поліплоїдії в селекції характерно для рослин. При цьому відбувається збільшення числа хромосом в два, три і більше разів. Ця кількість або кратність носить назву плоїдності. Піддаються останньої як соматичні, що містять подвійний набір хромосом, так і статеві з одинарним. Причому гаплоїдні клітини (Одинарні) не мають ідентичної хромосомної пари в порівнянні з соматичними (диплоїдними).

Поліплоїдія

Причини поліплоїдії різні:

  • Зміна температурного режиму.
  • Випромінювання.

Порушення розбіжності хромосом при мітотичному і мейотичному розподілі. Наприклад, замість клітини, що містить генетичний матеріал від материнської і батьківської – диплоїдної, формується структура з тетраплоїдним набором (містить хромосоми в подвоєній кількості).

Якщо число хромосом перевищує вихідне в три і більше разів, говорять про геномних мутаціях-еуплоїдії. Ділянки, відповідальні за передачу спадкової інформації, можуть кратно зростати при схрещуванні різних видів. Це аллополиплоидия. Остання спрямована на створення нових культур. Поліплоїдні організми мають більшу масу, об’ємом, але часто низькою плодючістю.

Мутагенез

Метод, що супроводжується зміною структури генів організму в ході мутагенного впливу. Розрізняють спонтанний і індукований, обидва діють, пошкоджуючи ДНК. Фактори, що вносять дефекти в генетичний апарат, носять визначення мутагенів і ведуть до мутацій (генних перебудов).

Механізми індукції: апуринізація, дезамінування, утворення тимінових димерів.

Мутантів вибирають на основі моніторингу та фенотипових параметрів. У першому випадку селекціонери виконують кількісне дослідження нового параметра серед організмів, що опинилися впливом мутагенного впливу. При другому враховують фенотип, що розвинувся внаслідок впливу мутагену: ауксотрофность, резистентність та ін.

Методи селекції тварин

Відбір, що проводиться людиною серед тварин, носить індивідуальний характер-масовий не підходить для контролю за фенотипом.

Активно застосовують схрещування: інбридинг, аутбридинг. У першому випадку вдається закріпити цінні характеристики, що простежуються в поколінні. У другому-отримати нові якості.

У сучасному світі розквітає генна інженерія. Це дозволяє змінювати структуру певних генів. Однак генетична корекція даним методом вимагає дорогого обладнання.

Методи селекції рослин

Тут застосовуються індивідуальний і масовий відбір, міжлінійна гібридизація, поліплоїдія, мутагенез.

Останній дозволяє отримувати поліпшені сорти рослин, більші насіння, сорти з високою плодючістю і стійкістю до перепадів температур, і багато іншого.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Види кісток – коротко