Методи пізнання біології

 Біологія як наука має свої власні методи пізнання. Метод – це спосіб, з допомогою якого вчений отримує ті чи інші знання. Кожна біологічна наука має власні методи пізнання, які можуть бути універсальними або специфічними для кожної з них. Також ці методи можуть бути специфічно-біологічними або такими, які мають коріння в інших, суміжних науках: хімії, фізики, географії та ін.

 

Загальнобіологічні методи пізнання живої природи.

 

Загальнобіологічні методи пізнання – це методи, які застосовуються у всіх без виключення біологічних науках. Два з цих трьох методів людство використовувало з найдавніших часів, а третій з’явився в біології відносно недавно.

 

Найпростішим і найдавнішим методом пізнання є спостереження. Спостереження – це цінний метод навчання, який дозволяє вивчати всі рівні живої природи в природних умовах. Для того, щоб дослідити невидимі частини або об’єкти живої природи, використовуються лабораторні спостереження із застосуванням мікроскопів та інших пристосувань.

 

Як проводиться спостереження як метод пізнання живої природи?

 

Для того, щоб отримати максимально достовірні дані, необхідно повторювати спостереження багаторазово, фіксуючи всі результати спостережень.

Всі дані, які отримують в процесі спостережень, обробляють статистично і піддають ретельному аналізу.

Результати спостережень зіставляють з результатами інших спостережень, після чого роблять висновки про предмет спостереження.

Тим не менш, далеко не завжди спостереження є найбільш зручним або легким способом отримання відповіді на потрібне питання. Зазвичай такою перешкодою є велика кількість витрат, яке необхідне для проведення спостережень – тимчасових або фінансових витрат, або зовсім спостереження може бути небезпечним для життя. У таких випадках дослідники використовують наступний метод пізнання живої природи – експеримент. Суть цього методу пізнання полягає в тому, що вчений не спостерігає за об’єктом живої природи в природних умовах, чекаючи, коли такі умови сформуються, а самостійно створює ті чи інші умови в лабораторії або природі. Всі отримані дані фіксуються, обробляються, аналізуються, порівнюються з даними, отриманими раніше і після цього робляться висновки про предмет дослідження.

 

У біології існують питання, на які першим двом методам пізнання складно відповісти. Наприклад, походження життя. Як відповісти на питання про те, звідки і як з’явилася жива матерія? Можна спостерігати за розвитком життя протягом століть і тисячоліть і зробити висновки про еволюцію. Можна робити експерименти, намагаючись неживу матерію перетворити в живу. Але найбільш результативним у вирішенні таких проблем є третій метод пізнання – моделювання.

 

Моделювання – це створення математичних чи комп’ютерних моделей біологічних і екологічних систем. Цей метод значно розширює можливості біології, дозволяючи прораховувати, наприклад, як зміниться навколишнє середовище від впливу промисловості, або як вплинуть ті чи інші речовини на організм людини, створений в найдрібніших подробицях, як комп’ютерна модель. Таким чином, відпадає необхідність у проведенні довгострокових або небезпечних спостережень і небезпечних експериментах.

Такі універсальні або загальнобіологічні методи пізнання. До специфічних методів пізнання біологія відносить наступні методи: генеалогічний, історичний, цитологічний, біохімічний, історичний, а також такий метод, як центрифугування – розділення рідин або клітин на складові під впливом відцентрової сили. Кожен з цих методів ми будемо розглядати при вивченні окремих біологічних наук.

Посилання на основну публікацію