1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Метаболізм, Асиміляція

Метаболізм, Асиміляція

Метаболізм – всі реакції обміну речовин, які протікають в живих організмах. Метаболічні реакції забезпечують ріст, розвиток організмів, їх життєдіяльність. Метаболізм включає в себе процеси асиміляції і дисиміляції.

Асиміляція – сукупність процесів утворення складних органічних речовин з простіших. Для здійснення цих процесів необхідні витрати енергії.

Дисиміляція – сукупність процесів розщеплення складних органічних сполук з утворенням більш простих. Процеси дисиміляції супроводжуються утворенням енергії.

Автотрофи – організми, які здійснюють біосинтез органічних речовин, для чого використовують сонячну енергію (фотосинтетики) або енергію, яка утворюється в результаті розщеплення неорганічних зв’язків (хемосинтетики).

Гетеротрофи – організми, які в процесі своєї життєдіяльності для отримання енергії використовують вже готові органічні сполуки.

Гліколіз – послідовність ферментативного розщеплення глюкози, в результаті якої відбувається утворення пі-ровіноградной кислоти і енергії АТФ.

Цикл Кребса (цикл трикарбонових кислот) – послідовність реакцій ферментативного розщеплення піровіноград-ної кислоти до вуглекислого газу і води з утворенням енергії у вигляді АТФ. Реакції циклу трикарбонових кислот здійснюються в матриксі мітохондрій.

ПОДІЛИТИСЯ: