Медико-генетична консультація

Відомо, що при схрещуванні близькоспоріднених порід (інбридингу) виникає група особин (інбрідная лінія) з однаковим гомозиготним генотипом. Генотип інбрідних ліній менш стабільний, однак і в них відбуваються мутації, що приводять до зниження життєдіяльності і стійкості проти захворювань.
Тривалий інбридинг призводить до зниження плодючості. Як показують дослідження, серед нащадків від шлюбів між матір’ю і сином, батьком і дочкою, чи сестрою і братом дуже часто зустрічаються відхилення від норми. Багато прикладів погіршення стану здоров’я у нащадків, їх схильності до інфекційних захворювань.

Дослідження питання про те, як відбувається вибір чоловіка в сучасному суспільстві, показує, що вибір не буває випадковим. При укладанні шлюбів уникають шлюбів між кровними родичами внаслідок того, що у людини відносно велика частка шкідливих гено, які виявляються при родинних шлюбах.

У медичній генетиці відбрунькувалися сьогодні така прикладна наука, як медико – генетична консультація – основним призначенням даної науки є поради молодим людям, що вступають у шлюб, і рекомендації подружжю на предмет зменшення небезпеки народження дітей, обтяжених спадковими хворобами. Консультанти виступають проти шлюбів між близькими родичами і між носіями спадкових хвороб.

В останні роки виник новий напрям у молекулярної генетики – генна інженерія – система прийомів, що дозволяє біологу конструювати штучні генетичні системи, тобто вводити в клітку бажану для людини генетичну інформацію. Деякі дослідники вважають за можливе вводити в яйцеклітину людини або ж у зародок на ранніх стадіях розвитку які-небудь відсутні гени і тим самим рятувати людей від страждань, спричинених генетичними хворобами.

Один з методів генної інженерії отримав розвиток у наш час – це створення рекомбінантної ДНК, тобто про введення ДНК одного організму в клітини іншого. Зараз багато гени вищих організмів вводять в бактеріальні клітини. Так отримані важливі лікарські препарати інсулін, інтерферон.
Удосконалення техніки генної інженерії обіцяє в майбутньому виникнення нової галузі медицини – генотерапіі, що дозволяє змінювати або виправляти аномальні частини генетичного матеріалу.
Разом з тим генна інженерія може виявитися і вкрай небезпечною, якщо її спробують застосувати в інших цілях (створення біологічної зброї), тому багато людей вимагають заборонити дослідження в цій області, Виникла найважливіша морального плану проблема людства – як зробити так, аби світу не загрожувала бактеріологічна війна.
Цю проблему повинні вирішувати спільно науковці та представники державних установ.

Посилання на основну публікацію