Макромолекулярний поліморфізм

Для багатьох білків клітинної оболонки характерно властивість макро-молекулярної поліфункціональності. У багатоклітинних організмі вони є учасниками різних подій. Механізми та наслідки цього феномена ілюструє білкове сімейство CD44.

CD44 – широко експрессіруемих (їх утворюють кровотворні клітини, Т- і В-лімфоцити, моноцити, кератиноцити, фібробласти, ендотеліальні клітини судин, циліндричний епітелій шлунково-кишкового тракту, перехідний епітелій сечового міхура) сімейство ізоформ (варіантів) «базової» молекули.

Члени сімейства CD44 – трансмембранні білки. Особливість гена CD44 полягає в наявності двох груп екзонів (про екзон-інтронів організації генів див. П. 2.4.5.5). Одна з них (екзонів 1-5 і 16-20 або s1-10) кодує так звані стабільні (CD44s), тоді як інша (екзонів 6-15 або v1-10) так звані варіабельні (CD44v) ізоформи білка. На посттранскрипційна рівні з пре-і (м) РНК транскрипту в результаті альтернативного сплайсингу утворюється понад 1000 варіантів і (м) РНК. Поліморфізм ізоформ і, отже, властивостей утворюваних білків посилюється завдяки посттрансляційних змінам молекул1: їх глікозилювання, а також комплекси-вання субодиниць (поліпептидів) шляхом полімерізаціі2.

Молекулярний поліморфізм CD44 і різноманітність лігандів (гиалит-ронов кислота, колаген I і VI типів, ряд внутрішньоклітинних білків) пояснюють залученість білка в багато події. Це переміщення (міграція) і метастазування пухлинних клітин, агрегація, адгезія і активація лімфоїдних клітин, подання (презентація) росто-

1 При використання генетичної інформації ДНК в життєдіяльності клітини важлива роль належить пост (після) транскрипційним і пост (після) транс-ляційними процесам, завдяки чому шлях від гена до функціонуючому білку, як правило, тривалий. Це пояснює, чому дослідження в галузі геноміки та протеоміки (див. П. 1.1) повинні проводитися узгоджено.

2 гомо гетерологічние полімеризація (ди-, три-, тетрамерізація), полягає в освіті надмакромолекулярних комплексів з, відповідно, однакових або різних білкових субодиниць (двох, трьох, чотирьох поліпептидів або простих білків) є ефективним механізмом регуляції функцій на макромолекуляр-ном рівні. Стосовно до членам сімейства CD44 вона сприяє посиленню спорідненості до певних лигандам. Полімеризацію білкових субодиниць припустимо розглядати як один із способів безмембранних функціональної Компарія-тментаціі внутрішньо- і позаклітинних процесів на макромолекулярному рівні.

вих факторів і цитокінів клітинам, хоумінг (англ. home – будинок; тут, виборче проникнення клітин в підходящу «тканинну нішу») Т-лімфоцитів, вихід із судинного русла лейкоцитів.

Посилання на основну публікацію