Макроеволюція і її шляхи

Якщо процес видоутворення прийнято називати мікроеволюцією, то макроеволюцією називається формування таксонів більш високого рангу.

Макроеволюція – це виникнення нових пологів, сімейств, класів.

Основою цього процесу є ті ж самі природні механізми:

  • природний відбір;
  • репродуктивна ізоляція;
  • спадковість;
  • мінливість.

Макроеволюція – це процес, який має дивергентний характер, тобто відбувається вона в результаті розбіжності ознак.

Вона може йти за двома різними напрямками:

Біологічному регресу – процесу збідніння біоценозів, зникнення видів, зниження їх чисельності. Причинами регресу може бути втручання людини, природні катаклізми, погіршення умов проживання внаслідок впливу фізичних факторів середовища.
Біологічному прогресу – процесу ускладнення компонентного складу біоценозів, виникнення в них нових видів, збільшення чисельності популяцій. Це обумовлюється позитивними умовами середовища, наявністю достатньої кормової бази, відсутністю природних катаклізмів.

Посилання на основну публікацію