Лісові ресурси світу

Роль лісів у природному комплексі та господарської діяльну і важко переоцінити. Протягом останніх 20-25 років стан лісових ресурсів невпинно погіршувався, а обстановка з лісокористування загострювалася. Виділяють кілька причин, що викликають деградацію лісових ресурсів.

Перша – що склалася практика лісокористування і відхилення від основних лісівничих принципів. Ще на початку XX століття в багатьох країнах була розроблена система ведення лісового господарства, яка передбачала, з одного боку, можливість великомасштабних заготовок лісу, а з іншого – відновлення, захист лісів з урахуванням їх цінності для збереження земельних і водних ресурсів, забезпечення сприятливих життєвих умов для населення, регулювання екологічних процесів.

Другою важливою причиною скорочення лісових масивів є лісові пожежі.

Лісові ресурси є надбанням всієї планети, так як грають важливу роль в екологічній рівновазі біосфери. На проведеному в 1992 році в Ріо-де-Жанейро Міжнародному конгресі з проблем розвитку Землі була прийнята Конвенція про ліси. У ній особливо наголошувалося на необхідності створення національних програм захисту і збереження лісів з урахуванням їх цінності, ролі у житті країни і екологічній рівновазі планети.

За даними ФАО, опублікованими в 1995 році в статистичному щорічнику по лісових товарів, за 1983-1993 рр. світове виробництво круглих лісоматеріалів зросла з 3 044,9 мільйонів до 3 484,4 мільйонів кубічних метрів, фанери – з 44 мільйонів до 48,3 мільйонів. Деревостружкових плит – з 39,9 мільйонів до 51,6 мільйонів, деревоволокнистих плит – з 16,5 мільйона до 19 мільйонів кубометрів, паперу та картону – з 177 мільйонів до 253,3 мільйонів. За той же період виробництво пиломатеріалів знизилося з 441,8 мільйонів до 432,4 мільйонів кубічних метрів.

Найбільшими виробниками круглих лісоматеріалів в 1997 році були (мільйонів куб. М): США – 485,8, Китай – 300,7, Індія – 287,4, Бразилія – ​​272, Індонезія – 188, Канада – 180, Росія – 176, Нігерія – 118, Швеція – 62,9, Ефіопія – 47, Франція – 44, Фінляндія – 39,6 ‘.

В асортименті лісових товарів відбулися певні структурні зміни. Хоча співвідношення між окремими видами лісопродукції в останні роки залишалося досить стабільним, проте можна відзначити деякі тенденції.

Збільшилася частка балансів – сировини для целюлозно-паперового виробництва та дров, в той час як знизилася питома вага колод – сировини для механічної обробки деревини, а також інших ділових асортименту. Останнє пояснюється скороченням виробництва асортименту, використовуваних в круглому вигляді – рудничні стійки для кріплення гірничих виробок, колод для стовпів і т. П.

Більше половини світового обсягу лісозаготівель припадає на дров’яну деревину, що пов’язано з її широким використанням в якості палива в країнах, що розвиваються Південної півкулі. Слід мати на увазі, що в структурі паливно-енергетичного балансу окремих регіонів є істотні відмінності. У Європі, Північній Америці та Росії, де основними енергоносіями служать природний газ, нафту, кам’яне вугілля і ядерне паливо, на частку дров припадає відповідно 15, 20 і 23% виробництва круглих лісоматеріалів. У той же час в Африці цей показник становить 78%, в Південній Америці – 57, а в найбільших країнах Азії – Індії та Індонезії – 87 і 78% відповідно (для порівняння: Фінляндія – 10%, США – 18%, Канада – 4 %, Швеція -7%, Японія – 0,5%).

Структурні зрушення відбулися і в асортименті інших видів лісових товарів. Так, в складі листових деревних матеріалів частка фанери знизилася на 3,7%, на стільки ж збільшилася частка деревостружкових плит, а частка деревоволокнистих плит залишилося без змін. У загальному обсязі паперової продукції питома вага газетної і друкарського паперу виріс на 5%, газетного паперу знизився на 2%, а інших сортів паперу і картону – на 3%.

Для країн Північної півкулі характерно більш широке залучення в переробку листяної деревини, що дає можливість економити цінну деревину хвойних порід.

У країнах з розвиненою лісової і лісопереробної промисловістю велика увага приділяється більш повному використанню заготовленої деревини шляхом утилізації деревних відходів. Їх переробляють в технологічну тріску, яка використовується в целюлозно-паперовому виробництві та при виготовленні деревних плит.

В останні роки перероблені деревні відходи перетворилися в об’єкт зовнішньої торгівлі, світовий обсяг експорту тріски і деревної стружки за останні десять років зріс в 2 рази.

Міжнародні, регіональні та національні організації, такі, як ФАО, Комітет з лісоматеріалів ЄАК, Лісова служба департаменту сільського господарства США та ін., Склали прогнози про перспективи розвитку лісопромислового комплексу та лісового господарства на першу третину XXI ст. Розроблено прогнози по окремих галузях лісопромислового комплексу, перш за все в області паперового виробництва. Очікується, що споживання паперу до 2010 р зросте до 440 мільйонів тонн (проти 250 мільйонів тонн в 1993 г.).

У зв’язку з цим потреба в балансової деревині збільшиться на 35-40%, хоча вага вторинної сировини (макулатури) до кінця прогнозованого періоду досягне 40% (проти 30% зараз).

У перспективі слід очікувати подальшого збільшення виробництва і споживання лісових матеріалів.

Тим часом стан лісових ресурсів в глобальному масштабі викликає серйозну заклопотаність лесозаводов і екологів. За даними ФАО, загальний річний приріст деревини в усьому світі становить близько 5,5 мільярда кубометрів. Однак вже до 2000 р обсяг рубки лісу може перевищити 4 мільярди кубометрів, а поточний приріст в освоєних лісах, де заготовлюється деревина, становить лише 1,8 мільярда кубічних метрів. Крім того, велику тривогу фахівців викликає хижацька експлуатація тропічних лісів, найважливішою природного лабораторії зв’язування вуглецю і відтворення кисню на Землі.

У декларації Х Всесвітнього лісового конгресу, що відбувся в Парижі в 1991 році за участю більше 2 500 вчених і фахівців з 136 країн, висловлено занепокоєння обезлесением і деградацією лісів у зв’язку з відсутністю надійного управління та забрудненням, викликаним господарською діяльністю людини. Конгрес звернувся до громадськості, політичним лідерам, національним, міжнародним, регіональним і неурядовим організаціям з нагадуванням про необхідність попередити незворотної шкоди, що завдається біосфері, необхідності застосовувати методи управління лісами на основі принципів постійного користування лісових товарів і послуг.

Не секрет, що насущні проблеми у вирішенні продовольчої і енергетичної проблем в умовах екстенсивних методів господарювання штовхають на вирубку лісових масивів, а це, в свою чергу, веде до деградації грунтів, що обертається втратою посівних площ і неможливістю вирішити початкові завдання.

Сьогодні досить чітко позначилися тенденції світового розвитку. Сучасний етап НТР характеризується широкими процесами електронізації різних сторін діяльності і життя людини. Безсумнівним досягненням сучасної науки стало відкриття і освоєння біотехнологій і виникнення генної та клітинної інженерії;

розширилася сфера використання космосу для вирішення різного роду завдань; значний прогрес прогнозується в пошуку виробництва нових видів енергії, палива. Новітні наукові і технічні досягнення дозволяють домогтися просування у вирішенні загальносвітових проблем. Сьогодні створюється новий технологічний світ, найважливішою особливістю якого є процес інформатизації, що зумовить поширення ідей і знань, а їх застосування створить нові умови для подальшого соціально-економічного розвитку світової спільноти.

Посилання на основну публікацію