Ліпіди (жири): доповідь

Ліпіди – це жироподібні речовини, що входять до складу всіх без винятку живих клітин і грають важливу роль у багатьох життєвих процесах.

Ліпіди (грец lipos – «жир») представлені у вигляді жирів, восків, стероїдних ліпідів (наприклад, холестерол, вітамін D), терпенів (ростові речовини – гібереліни, каротиноїди, вітамін K), фосфоліпідів, гліколіпідів і ліпопротеїдів.

Біологічна роль ліпідів різноманітна. З фосфоліпідів полягає основа клітинної мембрани. Ліпіди – поверхнево-активні речовини. Вони впливають на проникність мембран і активність багатьох ферментів.

Енергетична функція – теж важлива властивість ліпідів в живій клітині. Наприклад, при повному окисленні 1 г жиру звільняється 38,9 кДж енергії, тоді як при повному окисленні 1 г білка – 17,6 кДж.

Посилання на основну публікацію