1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Лімфатичні вузли

Лімфатичні вузли

Лімфатичні вузли є органами імунної системи, що лежать на шляху проходження лімфи від органів і тканин до лімфатичних протоках і лімфатичних стовбурів. До опуклій стороні кожного лімфатичного вузла підходить 4 – 6 і більше приносять лімфатичних судин. Після проходження через лімфатичний вузол лімфа виходить з нього через 2 – 4 виносять лімфатичних судини, які направляються або до наступного лімфатичному вузла цієї ж або сусідньої групи вузлів, або до великого колекторного судині – протоку або стволу. Лімфатичні вузли розташовуються групами, що складаються з двох вузлів і більше. До одних вузлів лімфа надходить по лімфатичних судинах безпосередньо від органів і тканин. До інших лімфа слід після проходження її через один з попередніх вузлів.

Величина лімфатичних вузлів коливається від 0,5 – 1 мм до 7,5 см. Вони мають овальну, округлу або бобовидную форму. Рідше зустрічаються вузли стрічковидної і сегментарної форми. Кожен лімфатичний вузол покритий сполучнотканинною капсулою, від якої всередину вузла відходять відгалуження сполучної тканини різної довжини – капсулярні трабекули (поперечини). У тому місці, де з лімфатичного вузла виходять виносять лімфатичні судини, вузол має невелике вдав-ня – ворота, від якого в паренхіму лімфатичного вузла відходять воротні (хіларние) трабекули.

Усередині лімфатичного вузла між трабекулами знаходиться строма, яка містить ретикулярні волокна і ретикулярні клітини, що утворюють тривимірну мережу, в петлях якої розташовуються клітинні елементи лімфоїдного ряду. У паренхімі розрізняють кіркова і мозкова речовина. Коркова речовина займає периферичні відділи вузла, більш світле мозкову речовину лежить ближче до воріт вузла в його центральній частині. У кірковій речовині розташовуються лімфоїдні вузлики округлої форми діаметром 0,5 – 1 мм, що представляють собою скупчення лімфо- ідних клітин, головним чином В-лімфоцитів. Навколо лімфоід-них вузликів розташовується дифузна лімфоїдна тканина. Кнут-ри від вузликів, безпосередньо на кордоні з мозковим речовиною, знаходиться смуга лімфоїдної тканини, що отримала назву тимус-залежної паракортикальной зони (навколокірковий речовина), що містить переважно Т-лімфоцити.

Паренхіма мозкової речовини представлена м’якушевими тяжами, які з’єднуються один з одним, утворюючи складні переплетення. Між м’якушевими тяжами розташовуються мозкові проміжні синуси. М’якушеві тяжі є зоною скупчення В-лімфоцитів (як і лімфоїдні вузлики); тут знаходяться також плазматичні клітини, макрофаги. Паренхіма лімфатичного вузла пронизана густою мережею каналів – лімфатичними синусами, за якими надходить у вузол лімфа тече від під-капсульного (крайового) синуса до ворітної. Безпосередньо під капсулою вузла, між капсулою і паренхімою, знаходиться подкап-Сульна (крайової) синус. В нього впадають приносять лімфатичні судини, що несуть лімфу або від органу, для якого цей вузол є регіонарним, або від попереднього лімфатичного вузла. Від подкапсульной синуса в паренхіму вузла уздовж капсуль-них трабекул йдуть проміжні синуси коркового і мозкового речовини. Останні досягають воріт лімфатичного вузла і впадають в ворітної синус, з якого беруть початок виносять лімфатичні судини. У ворітної синус впадає також подкап-Сульна (крайової) синус, що охоплює паренхіму органу по периферії і закінчується в області воріт вузла.

Шар клітин, що утворюють стінки синусів, звернені до лим-фоідной тканини, переривчастий, через них легко можуть проникати з коркового і мозкового речовини в лімфу та у зворотному напрямку лімфоцити, макрофаги та інші активно пересуваються клітини. У просвіті синусів є мелкопетлістой мережу, утворена ретикулярними волокнами і клітинами. У петлях цієї мережі можуть затримуватися надходять в лімфатичний вузол разом з лімфою чужорідні частинки (вугільна, тютюновий пил), мікроорганізми, пухлинні клітини. Частинки пилу переносяться макрофагами в паренхіму вузла і там відкладаються; залишки зруйнованих клітин, що потрапили в струм лімфи, знищуються; пухлинні клітини можуть дати початок в лімфатичному вузлі вторинної пухлини (метастази).

ПОДІЛИТИСЯ: