Ландшафтна екологія

Ландшафтна екологія – нова дисципліна, яка вивчає різні екологічні процеси, що відбуваються на територіях, вимірюваних гектарами і квадратними кілометрами.

Такі величезні території зазвичай складаються з окремих фрагментів, якось: чітко виражені екосистеми (наприклад, водойми, ліси), різні стадії сукцесій і різні способи землекористування (наприклад, сільськогосподарські угіддя, міські райони). Ландшафтна екологія вивчає взаємини цих фрагментів, адже те, що відбувається з одним, швидше за все, зробить вплив і на інші фрагменти. Наприклад, якість і кількість води, що надходить в річки, залежать від якості води на території басейну, а те, що відбувається в місцях, прилеглих до природних заповідниках або заказникам, може бути більш важливим, ніж те, що відбувається всередині самої охоронюваної території.

У число факторів, аналізованих в ландшафтної екології, входять розмір, форма, «сусідство» і положення фрагментів відносно один одного. Спектр досліджуваних процесів дуже широкий: від кругообігу поживних речовин до розселення тварин. Крім того, робляться спроби зрозуміти причини і передбачати наслідки зміни ландшафтів з плином часу, в тому числі такі явища, як фрагментація місць проживання, екологічні порушення (наприклад, вогонь), сукцесія і зміна клімату.

Розмах досліджень залежить від того, які питання ставлять перед собою дослідники і які організми вони вивчають. Більшість досліджень широкомасштабні, проводяться із застосуванням нових технологій, таких, як комп’ютерна географічна інформаційна система, які дозволяють вивчати великі території з достатнім ступенем точності. Отриману інформацію можна потім використовувати в математичних моделях, призначених для передбачення зміни ландшафтів і процесів, пов’язаних з діяльністю людини.

Більшість важливих процесів і явищ можна повністю зрозуміти тільки на рівні ландшафтної екології. Хоча ландшафтної екології досі бракує теоретичних обгрунтувань, в майбутньому вона буде грати все більш і більш важливу роль в екологічних дослідженнях.

Посилання на основну публікацію