Кругообіг речовин в біосфері

1. Що являє собою кругообіг речовин в біосфері?

Кругообіг речовин в біосфері – циклічний, багаторазово повторюваний процес спільного, взаємозалежного перетворення й переміщення речовин. Його наявність є необхідною умовою існування біосфери: після використання одними організмами речовини повинні переходити в доступну для інших організмів форму.

2. Проаналізуйте, які умови є необхідними для підтримки безперервності кругообігу речовин.

Для підтримки круговороту речовина повинна надходити і утворюватися приблизно в рівних кількостях.

3. Опишіть роль живих організмів у кругообігу речовин у біосфері.

Рослини в процесі життєдіяльності споживають з навколишнього середовища вуглекислий газ, воду, мінеральні речовини і виділяють кисень. Тварини використовують виділений рослинами кисень для дихання. Вони поїдають рослини і в результаті травлення засвоюють утворилися в процесі фотосинтезу органічні речовини, виділяють вуглекислий газ і неперетравлені залишки їжі. Після відмирання рослини і тварини утворюють масу мертвого органічної речовини (детрит), доступну для розкладання (мінералізації) мікроскопічними грибами і бактеріями. В результаті їх життєдіяльності в біосферу поступає додаткова кількість вуглекислого газу, а органічні речовини перетворюються на вихідні неорганічні компоненти – біогени. Утворилися мінеральні сполуки, потрапляючи у водойми і грунт, знову стають доступними рослинам для фіксації за допомогою фотосинтезу. Такий процес повторюється нескінченно і носить замкнутий характер (круговорот).

4. Вкажіть можливі наслідки надмірного надходження вуглекислого газу в атмосферу і азоту в грунт і водні екосистеми.

Збільшення концентрації вуглекислого газу за століття всього на кілька тисячних відсотка призвело до помітного прояву парникового ефекту. Середньорічна температура на планеті підвищилася, а рівень Світового океану піднявся майже на 15 см.

5. З чим, на ваш погляд, пов’язано підвищений вміст нітратів у воді колодязів?

Нітрати активно застосовуються в сільському господарстві для удобрення полів. Найчастіше не дотримується норма добрив на гектар, в результаті чого не засвоїли нітрати вимиваються і потрапляють у грунтові води, а потім в колодязі.

Посилання на основну публікацію