Кров’яний тиск. Методика визначення

Кров’яний тиск – це тиск крові на стінки кровоносних судин, що вимірюється в міліметрах ртутного стовпа.
Нормальна величина кров’яного тиску необхідна для циркуляції крові і забезпечення тканин киснем і поживними речовинами, освіти тканинної рідини в капілярах, протікання процесів секреції і екскреції.
Величина кров’яного тиску залежить:
1) від сили і частоти серцевих скорочень;
2) об’єму циркулюючої крові;
3) величини периферичного опору – тонусу судинних стінок, головним чином артеріол і капілярів.
Залежно від виду судин можна виділити артеріальний, венозний і капілярний тиск.
Величину артеріального тиску характеризують такі показники.
Систолічний тиск – це тиск крові на стінки судин під час систоли лівого шлуночка. Воно характеризує стан міокарда лівого шлуночка. У молодих людей складає в середньому 110-120 мм рт. ст.
Діастолічний тиск – це тиск крові на стінки судин в фазу діастоли. Воно характеризує ступінь тонусу гладкої мускулатури судинної стінки і дорівнює 60-80 мм рт. ст.
Пульсовий тиск – це різниця між величинами систолічного і діастолічного тисків. Воно показує, наскільки систолічний тиск перевищує діастолічний, необхідно для відкриття півмісяцевих клапанів аорти під час систоли лівого шлуночка. У нормі пульсовий тиск дорівнює 35-55 мм рт. ст. Якщо величина пульсового тиску знижується, то, відповідно, зменшується обсяг крові, що викидається лівим шлуночком під час систоли. При рівності показників систолічного і діастолічного тисків рух крові неможливо – настає смерть.
Середній артеріальний тиск – сума 1/3 систолічного і діастолічного тиску. Середній артеріальний тиск висловлює енергію руху крові по судинах і являє собою відносно постійну величину, рівняючись 70-95 мм рт. ст.
Вимірювання артеріального тиску можна проводити безкровним і кривавим способом.
Кривавий спосіб застосовується в даний час тільки при експериментах, на тварин. Для цього необхідно виконати надріз на великої артерії – сонної, стегнової. В артерію вводять скляну трубочку, яку через систему гумових і скляних трубок сполучають зі ртутним манометром. Коливання тиску передаються по системі трубочок на манометр і на барабан кімографа, де реєструється крива – кімограмма. Вона має хвилі трьох типів. Хвилі першого порядку – пульсові, другого порядку – дихальні, третього порядку – пов’язані зі зміною тонусу судинного центру.
У людини артеріальний тиск визначається пальпаторно (метод Ріва – Роччи) і аускультативно (метод Короткова).
Негативною стороною методу Ріва – Роччи є неможливість визначення діастолічного артеріального тиску. При цьому методі на плече поміщають манжету, пальпаторно знаходять пульс на променевої артерії і починають нагнітати повітря в манжету. Після зникнення пульсу повітря нагнітають ще на 10-20 мм рт. ст., після чого починають знижувати тиск в манжеті. У момент появи першої пульсової хвилі необхідно відзначити показання манометра, ця величина і буде артеріальним тиском систоли.
При методі Короткова використовують прилад для вимірювання тиску, що складається з порожнистої гумової манжети, манометра, груші для нагнітання повітря і стетофонендоскопа.
В основі методу Короткова лежить вислуховування звукових явищ в судинах (тонів Короткова).
У несдавленной артерії звукові явища відсутні. Якщо тиск в манжеті вище систолічного артеріального тиску, то рух крові в кінцівку повністю припиняється і тони не вислуховуються. Після цього починають повільно знижувати тиск в манжеті.
Коли тиск в манжеті стане менше, ніж величина систолічного артеріального тиску, кров через звужену артерію під час систоли лівого шлуночка проривається з великою швидкістю в посудину, вдаряється об його стінку, в результаті чого реєструються судинні тони (або тони Короткова). Показання манометра при цьому будуть відповідати величині систолічного артеріального тиску.
Далі поступово знижують тиск в манжеті, і настає момент, коли реєстрація тонів Короткова припиняється. Це означає, що кров вільно надходить у ділянку судини нижче манжети як під час систоли, так і під час діастоли. Показання манометра, при яких зникають тони Короткова, будуть відповідати величині діастолічного артеріального тиску.

Посилання на основну публікацію