Кровообіг

Рух крові по судинах називається кровообігом. Тільки перебуваючи постійно в русі, кров здійснює свої основні функції: доставку поживних речовин і газів і виведення з тканин і органів кінцевих продуктів розпаду.

Кров рухається по кровоносних судинах – порожнистим трубкам різного діаметра, які, не перериваючись, переходять в інші, утворюючи замкнуту кровоносну систему.
Три види судин кровоносної системи

Розрізняють три види судин: артерії, вени і капіляри. Артеріями називають судини, по яких кров тече від серця до органів. Найбільший з них – аорта. В органах артерії розгалужуються на судини більш дрібного діаметра – артеріоли, які в свою чергу розпадаються на капіляри. Переміщаючись по капілярах, артеріальна кров поступово перетворюється на венозну, яка тече по венах.
Два кола кровообігу

Всі артерії, вени і капіляри в організмі людини об’єднуються в два кола кровообігу: великий і малий. Велике коло кровообігу починається в лівому шлуночку і закінчується в правому передсерді. Мале коло кровообігу починається в правому шлуночку і закінчується в лівому передсерді.
Кров рухається по судинах за рахунок ритмічної роботи серця, а також різниці тиску в судинах при виході крові з серця і у венах – при поверненні її в серце. Ритмічні коливання діаметра артеріальних судин, що викликаються роботою серця, називаються пульсом.
По пульсу легко визначити кількість скорочень серця на хвилину. Швидкість поширення пульсової хвилі близько 10 м/с.

Швидкість течії крові в судинах становить в аорті близько 0,5 м/с, а в капілярах усього лише 0,5 мм/с. Завдяки настільки малій швидкості течії крові в капілярах кров встигає віддавати кисень і поживні речовини тканинам і прийняти продукти їх життєдіяльності. Уповільнення течії крові в капілярах пояснюється тим, що їх кількість величезна (близько 40 млрд.) і, незважаючи на мікроскопічні розміри, їх сумарний просвіт у 800 разів більше просвіту аорти. У венах, з їх укрупненням у міру наближення до серця, сумарний просвіт кров’яного русла зменшується, і швидкість течії крові збільшується.

Посилання на основну публікацію