Критичні періоди розвитку в ході онтогенезу

Проблема критичних періодів широко обговорюється в самих різних науках. Найбільш всебічно це питання розроблявся в ембріології людини. Стосовно поведінці, критичним періодом називається стадія розвитку, на якій найлегше викликається формування конкретного поведінки научением.
Критичний період не слід розглядати як проміжок часу, поза яким научіння неможливо. Він пов’язаний саме зі зміною легкості научения. Р. Хайнд наводить численні приклади, що ілюструють цей феномен. Так, дослідницька активність у щурів зростає до 116-го дня життя, потім починає спадати. Але найбільше значення для формування здатності до навчання має відрізок з 50-го по 60-й день. У великої синиці здатність розрізняти дрібні предмети досягає максимуму на 15-му тижні життя, потім падає, але можливі коливання в залежності від зовнішніх умов. Навіть у импринтинге критичний період не завжди строго фіксований, а може варіювати залежно від умов існування. Можливо, його тривалість визначається часом чіткої ідентифікації навколишнього середовища. Лише після цього незнайомі предмети починають сприйматися як небезпечні (Хайнд Р., 1975).
Але деякі специфічні види поведінки мають досить жорсткий критичний період. Кози і вівці мають дуже короткий період для ідентифікації свого дитинчати. У разі його пропуску вони будуть відганяти дитинчати як чужого. Нерідко саме навчання і визначає закінчення критичного періоду. Так, пісня, вивчена зябликом в перший шлюбний період, блокує навчання новим пісням. Якщо курчата перші два тижні життя проведуть у темряві, у них буде заблокована здатність до клювання.
Формування пісні птахів являє собою один з найбільш цікавих прикладів взаємодії генотипу і зовнішнього середовища в ході онтогенезу. Спостерігається широкий діапазон ступеня генетичної детермінації (Nottenborn F., 1970). У багатьох птахів пісня жорстко детермінована і не вимагає навчання. Прикладом можуть служити звичайні півні. Особливо жорстко повинна бути детермінована пісня у птахів, практикуючих гніздовий паразитизм, начебто всім знайомої зозулі. Потомство таких птахів не має можливості вчитися пісні свого виду і одночасно не повинно сприймати «чужу» пісню. Але існують і вельми складні типи формування пісні. При навчанні пісні в ході онтогенезу зазвичай чітко видно роль критичного періоду, поза яким научения не відбувається. Цікаво, що в цей критичний період птахи часто сприйнятливі саме до своєї видоспецифічності пісні. Значить, у них повинна бути генетично закладена система впізнавання «своєї» пісні. Пісні «чужих» видів не надають ефекту. Знову ми стикаємося з цікавим явищем – вибірковістю стимулів. Однак інші види птахів здатні навчитися чужій песне, а деякі можуть освоїти навіть людську мову.
Безсумнівно, багато аспектів поведінки людини мають свої критичні періоди, хоча конкретні спостереження викликають численні суперечки (Hinde R., 1974). Пропуск критичного періоду завжди вимагає значних компенсаційних витрат, а іноді і незворотній. Найбільш наочно така залежність показана для взаємозв’язку нормального соціального поведінки і контакту з матір’ю. У популярній літературі цей факт набув широку популярність на початку 1960-х рр. після експериментів американського фізіолога Г. Харлоу (1905-1981) по вихованню новонароджених макак-резусів (Macaca mulatta) з двома штучними «матерями»: дротяної і матерчатой ​​(Harlow H., 1971). Ці експерименти чітко показали незамінність тілесного контакту з матір’ю для формування нормальної поведінки (рис. 5.2).

Подальші дослідження підтвердили такий висновок (Scott J., Fuller JI, 1965). Багато тварин і птиці продемонстрували залежність нормального соціального і статевої поведінки від протікання критичного періоду. Наочним прикладом такого впливу у людини є порушення нормальної поведінки і виникнення психопатологий, викликаних розлукою з матір’ю в період з 18 міс. до 3 років життя дитини (Резнікова Ж. І., 2005).
Аналіз ролі критичного періоду в різних типах поведінки ставить питання правомочності виділення імпринтингу особливим типом научения. Наявність критичного періоду не є прерогативою імпринтингу. В тій чи іншій мірі він характерний для будь-якого виду поведінки, що змушує розглядати імпринтинг як один з аспектів будь-якого розвитку. Можна сказати, що імпринтинг – це формування поведінки з чітко вираженим критичним періодом. Але межі такого визначення досить розмиті: яка поведінка, прив’язане до критичного періоду, ми будемо відносити до імпринтингу, а яке ні? Але найголовніше – імпринтинг не має специфічних механізмів, наявність яких є єдиним критерієм для класифікації.
Необхідно відзначити, що проблему критичного періоду можна розглядати поза аналізу всього онтогенезу. Так, широко застосовується в дослідженнях критичного періоду умова ізоляції зазвичай призводить до значних порушень розвитку поведінки. У багатьох тварин відзначені дезадаптація, різке погіршення навченості, відсутність вибірковості уваги. Соціальні тварини, вирощені в ізоляції, після повернення в групу завжди займають підлегле становище, самці часто не здатні злучатися, так як самки у них викликають занадто сильний страх. Тому інтерпретувати ізоляцію як пропуск критичного періоду для спілкування можна тільки враховуючи загальний патогенний ефект цього феномена.
Має свої критичні періоди і когнітивне научіння – найзагадковіший вид навчання, який часто протиставляється всім іншим.

Посилання на основну публікацію