1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Біологія
 3. Критерії виду. Популяція – одиниця виду та еволюції

Критерії виду. Популяція – одиниця виду та еволюції

Критерії виду

Популяція – це одиниця виду та еволюції.

За сучасними уявленнями вид – це сукупність особин, які мають загальні наступні ознаки:

 • морфологічні;
 • фізіологічні;
 • біохімічні.

Також вони займають певний ареал, здатні схрещуватися один з одним і дають плідне потомство.

Ці властивості прямо пов’язані з спільністю походження всіх особин даного виду.

Характерні для даного виду ознаки і властивості називають критеріями виду. Розрізняють наступні критерії виду:

 • морфологічний (схожість будови);
 • генетичний (однаковий набір хромосом);
 • фізіологічний (схожість фізіологічних процесів);
 • біохімічний (схожість біохімічних процесів);
 • географічний (ареал виду);
 • екологічний (схожість умов існування).

Жоден з критеріїв не можна вважати абсолютним, тобто для характеристики виду треба враховувати всю сукупність критеріїв. Так, наприклад, схожа будова може і не бути ознакою одного виду, так як в природі існують морфологічно різні види-двійники (полівка звичайна і полівка східноєвропейська; в першому випадку набір хромосом дорівнює 46, а в другому – 54).

Важливою характеристикою виду є те, що вид – це закрита генетична система, тобто між генофондом двох видів немає обміну генами. В основі цього явища лежать відмінності в:

 • наборі хромосом (генетичний критерій);
 • розбіжність термінів розмноження (екологічний критерій);
 • відмінності в будові статевих органів (морфологічний критерій);
 • відмінності в шлюбній поведінці (фізіологічний критерій) та інші фактори.

Генетична структура виду змінюється під дією еволюційних факторів, тому вид неоднорідний.

У зв’язку з неоднаковими умовами середовища особини одного виду в межах ареалу розпадаються на більш дрібні одиниці – популяції. Реально вид існує саме у вигляді популяцій.

Популяція – елементарна структура виду – це сукупність вільно перехресних особин даного виду, який живе тривало на певній території ареалу виду. Всередині популяції частота схрещувань особин набагато вища, ніж між популяціями.

Види – це сума популяцій; всередині популяції відбувається природний відбір, і в певних умовах вони можуть виникати спочатку як підвиди, а потім і нові види.

Сорти рослин – це велика сукупність рослин одного виду, створена людиною в результаті селекції. Сорти рослин характеризуються певними морфофізіологічними і господарськими ознаками. Для підтримки існування того чи іншого сорту необхідні певні умови.

Якщо сприятливі для даного сорту рослин умови зникають, то сорт вироджується.

Існують багато сотень сортів різних культурних рослин (наприклад, тільки однієї пшениці налічується більше 300 різних сортів).

Породи тварин – це створені за допомогою штучного відбору групи тварин одного виду, які відрізняються генетично стійкими:

 • морфологічними;
 • фізіологічними;
 • господарськими ознаками.

Як приклад можна привести ярославську і холмогорську породи великої рогатої худоби.

Виведенням порід і сортів займається селекція, завданням якої є створення нових і поліпшення існуючих сортів рослин і порід тварин.

ПОДІЛИТИСЯ: