Космарії

Космарій і, мабуть, абсолютно не мінералізовані.

Клітинне ядро і тут поміщається в центрі перешийка; хроматофор складається в кожній половині з двох широких пластинок з сильно видатними ребрами і одним великим піреноїдом на середині кожної пластинки. Вакуолі подовженої форми розміщені перпендикулярно до пояску. Кристалики гіпсу в них можуть бути, можуть бути і відсутніми.

Так як космарій зустрічається в торф’янистих калюжах масами, утворюючи нерідко справжню кашку, то їм легко скористатися, щоб простежити поділ його клітини. Діляться клітини різко виділяються своєю формою, і не важко підібрати різні стадії поділу. При розподілі ми спостерігаємо сильний розвиток безбарвного паска з вакуолью в ньому, лише після цього починає розростатися і переходити кінцями в порожнину паска і хроматофор. Подальше зростання призводить до того, що перед нами як би два склеєних космарія, найбільш віддалені один від іншого, половинки яких цілком дорослі, так як це половинки материнських особин, а зближені половинки значно дрібніші, так як це молоді, тільки що виниклі, частини.

Таким чином і тут, як у діатомей, кожна доросла клітина складається з двох половин різного віку, тільки тут немає здрібніння клітини, так як молоді половинки швидко наздоганяють розміри старих, їм не заважає панцир.

Набагато важче отримати матеріал за статевою розмноженню космарія або Клостер. Якщо такий матеріал видобутий, то слід заготовити з нього фіксовані та заклеєні препарати, щоб демонструвати їх у разі відсутності свіжого матеріалу.

Кон’югація полягає в тому, що поясок клітини починає розростатися, але не в напрямку довгої осі організму, як то було при вегетативному розмноженні, а майже перпендикулярно як до неї, так, і до самої клітці. Завдяки цьому і утворюється так званий копулятивний відріг. Поясок розростається в коротку трубку, де знаходиться частина протоплазми з ядром.

Так як особини космарія, як і інших десмідиєві, зустрічаються масами, то вони легко і зближуються. Зрозуміло, що з цього не виключаються й особини, забезпечені вже копулятивними органами. Відроги склеюються своїми тупими кінцями, оболонки в місцях дотику розчиняються, і вміст обох клітин зливається. Знову утворювався клітина називається зиготою. Зигота спочатку одягається гладкою, але товстою оболонкою; пізніше первинна стінка дає випинання назовні, всередині яких ми знаходимо протоплазму, а зовні сильно зростаючу целюлозу. В остаточному вигляді зигота космарія набуває зірчасті форму, при чому покривають її відростки розподіляються математично правильно, а в порожнині її видно зелені кулі вмісту. Втім, в молодих зиготах клітинні ядра виявилися не злитими разом; злиття відбувається тільки після перезимівлі, навесні наступного року, коли починається розвиток молодих клітин. З кожної зиготи виходять по руйнуванні оболонок дві особини, у яких, як і у інфузорій, завжди по два ядра, велике – «макронуклеус» і маленьке – «мікронуклеус». Перше бере участь переважно в процесах вегетації, друге – у процесах розмноження.

Посилання на основну публікацію