Коротка характеристика складу, будови та екологічної ролі вуглеводів

Вуглеводи – це органічні речовини, що складаються з вуглецю, водню і кисню, що мають загальну формулу Сn (Н2O) m (для переважної більшості цих речовин).

Величина n або дорівнює m (для моносахаров), або більше її (для інших класів вуглеводів). Вищенаведена загальна формула не відповідає дезоксирибози.

Вуглеводи поділяють на моносахариди, ді (оліго) цукориди і полісахариди. Нижче дається коротка характеристика окремих представників кожного класу вуглеводів.

Коротка характеристика моносахаридів

Моносахариди – це вуглеводи, загальна формула яких Сn (Н2O) n (виняток становить дезоксирибоза).

Класифікації моносахаридів

Моносахариди – досить велика і складна група сполук, тому вони мають складну класифікацію за різними ознаками:
1) за кількістю атомів вуглецю, що містяться в молекулі моносахарида, розрізняють тетрози, пентози, гексози, гептози; найбільше практичне значення мають пентози і гексози;

2) по функціональних групах моносахариди ділять на кетози і альдози;

3) за кількістю атомів, що містяться в циклічній молекулі моносахарида, розрізняють піранози (містять 6 атомів) і фуранози (містять 5 атомів);

4) виходячи з просторового розташування « глюкозидні» гідроксиду (цей гідроксид виходить при приєднанні атома водню до кисню карбонільної групи) моносахариди поділяють на альфа -і бета- форми. Розглянемо деякі найбільш важливі моносахариди, що мають найбільше біологічне та екологічне значення в природі.

Посилання на основну публікацію