Контроль якості лабораторних досліджень

Важливим елементом роботи мікробіологічної та імунологічної лабораторії є отримання точних і порівнянних результатів аналізів, для чого необхідно здійснювати контроль якості проведених досліджень. Контроль якості може бути Внутрішньолабораторний і зовнішнім.

Внутрішньолабораторний контроль якості – система контрольних заходів, які проводяться в окремій лабораторії персоналом цієї лабораторії і спрямовані на забезпечення відповідного якісного рівня роботи лабораторії.

Зовнішній контроль якості – система контрольних заходів, які проводяться в рамках єдиної Федеральної системи зовнішньої оцінки якості (ФСВОК) лабораторних досліджень групами експертів і спрямовані на забезпечення правильної організації технологічних процесів виробництва лабораторних досліджень.

Федеральна система зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень складається з розділів, у рамках кожного з яких виконується оцінка якості певного виду лабораторних досліджень. У структуру ФСВОК входять експертні групи з розробки та проведення зовнішнього контролю якості в різних видах лабораторних досліджень.

Посилання на основну публікацію