Конспект про бактерії

Бактерії (Bacteria) – мікроскопічні організми (мікроорганізми), поширені повсюдно і здатні переносити несприятливі умови. Бактерії – самостійне царство живої природи. Це доядерні організми, які мають найбільш просту будову. Харчуватися вони можуть практично всім, включаючи виготовлені людиною пластмаси, пральні порошки і деякі отрути.

Особливості та ознаки

Бактерії – найдавніші організми Землі. Це в основному одноклітинні, але зустрічаються і колоніальні форми. Бактерії здатні пересуватися за допомогою джгутиків або слизу. Бактеріальна клітина має відносно просту будову. Ядерне речовина (нуклеоїд) не відокремлене від цитоплазми.

Розмножуються бактерії найчастіше простим поділом клітини на дві. Швидкість розмноження залежить від зовнішнього середовища (при сприятливих умовах поділ відбувається дуже інтенсивно – кожні 20 хв). У деяких бактерій, наприклад у кишкової палички, спостерігається статевий процес розмноження.

Різноманітність

В процесі еволюції виникло велике розмаїття бактерій в зв’язку з освоєнням ними різних середовищ життя. Бактерії розрізняють за формою клітин і особливостям їх об’єднання в колонії.

За способом живлення

За способом харчування серед бактерій виділяють автотрофів, здатних до фотосинтезу, і гетеротрофів.

Гетеротрофи харчуються готовими органічними речовинами. Серед них є паразити і симбіонти. Гетеротрофні гнильні бактерії (сапротрофи) розкладають залишки рослин, грибів, тварин.

За способом дихання

За способом дихання розрізняють аеробні (дихають, споживаючи кисень) та анаеробні бактерії (добувають енергію в результаті бродіння).

Роль (значення)

Бактерії беруть участь в круговороті речовин, засвоюють азот повітря і переводять його в доступні для рослин сполуки, сприяють підвищенню родючості грунту. Бактерії руйнують органічні речовини до неорганічних. Без бактерій життя на Землі було б неможливе: планета вкрилася б відмерлими рослинами і загиблими тваринами.

Величезною є роль бактерій в життєдіяльності людини. Людина використовує бактерії для виробництва білка, вітамінів, ліків, кисломолочних продуктів. Великої шкоди завдають йому хвороботворні і гнильні бактерії.

Харчова промисловість

Бактерії бродіння активно використовують у харчовій промисловості, азотофіксуючі – в сільському господарстві для підвищення родючості грунту. Без симбіотичних бактерій, що живуть в кишечнику людини, неможливий нормальний процес травлення.

Інфекційні захворювання

Бактерії-паразити – збудники багатьох інфекційних захворювань людини і тварин. Наприклад, збудник дизентерії (хвороби брудних рук) – дизентерійну паличку. Бактерії ботулізму розвиваються в м’ясних і рибних продуктах, консервах. Вони виділяють небезпечні для людини токсини, які можуть викликати смертельне отруєння. Тому продукти, що викликають підозру, їсти не можна.

Небезпечна хвороба туберкульоз викликається паличкою Коха, названої так по імені описав її вченого. Хвороба зазвичай вражає легені і передається повітряним шляхом від хворої людини.

У медицині розроблені два основні шляхи попередження і лікування хвороб, що викликаються бактеріями. Перший з них – щеплення, які підвищують захисні сили організму. Другий шлях – застосування антибіотиків – речовин, здатних вбивати або пригнічувати ріст бактерій.

Цікаві факти про бактерії

  • Ціанобактерії – автотрофи. Припускають, що саме вони збагатили атмосферу Землі киснем, зробивши її придатною для життя, понад 3 млрд років тому. Більшість сучасних видів ціанобактерій – мешканці прісних водойм. Вони стійкі до побутового та промислового забруднення. Багато ціанобактерії здатні засвоювати азот повітря і перетворювати його в доступні для засвоєння рослинами сполуки.
  • Найбільші бактерії можна побачити неозброєним оком у вигляді точок і паличок, але це – виняток. Зазвичай бактеріальні клітини видно тільки в мікроскоп.
  • Сама добре вивчена бактерія – кишкова паличка.
  • За відкриття бактерії хелікобактер австралійські вчені Баррі Маршалл і Робін Уоррен отримали Нобелівську премію (2005). З’ясувалося, що в 90% випадків виразка шлунка розвивається в результаті життєдіяльності цієї бактерії.
Посилання на основну публікацію