1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Консорція

Консорція

З поняттям синузії тісно пов’язане поняття консорції. Консорція (лат. consortio – спільність) – структурно-функціональна одиниця біоценозу, яка об ‘єднує групу видів рослин і тварин, більш-менш тісно пов’язаних з будь-якою самостійно існуючою автотрофною рослиною чи твариною (ядром консорції). Види, зв’язані з ядром консорції, називають консортами. Консортами можуть бути паразити й напівпара-зити, ліани, птахи, комахи, тварини-фітофаги, за винятком хижаків.

Виділяють індивідуальні (однієї рослини), ценопопуляційні (популяції виду в біоценозі), регіональні та видові типи консорцій. Прикладом індивідуальних типів консорцій може бути окреме дерево (рис. 5.5) у широколистяному лісі (дуб, бук, липа) зі всіма мохами, лишайниками, короїдами, птахами, гризунами. Водночас консорція є поняттям, яке відображає первинний поділ біоценозу на геопросторові вертикальні структури.

Взаємозв’язки між організмами є надзвичайно складними й різноманітними. Всю цю різноманітність зв’язків між організмами можна звести до чотирьох типів (А. Воронов):

топічні (гр. голод – місце), коли один вид є місцем поселення для іншого (гніздо птаха на дереві);

форичні (італ. fora – вперед), коли організми одного виду сприяють переміщенню організмів іншого виду (білка ховає горіхи на зиму в різних схованках і цим сприяє їх розселенню);

фабричні (лат. fabrica – майстерня), коли один вид застосовує інший вид для будівництва гнізд, житла, схованок (птахи вимощують гнізда мохом);

трофічні (грец. хрощ – їжа, живлення), коли організми пов’язані між собою кормовими зв’язками, які забезпечують їм необхідний рівень життєвих процесів (рослини – травоїдні, тварини – хижаки).

ПОДІЛИТИСЯ: