Конкуренція

Конкуренція виникає між організмами, які мають близькі або однакові потреби і використовують одні й ті ж ресурси. Так один з них споживає ресурси іншого, що погіршує його ріст, розвиток і розмноження. Такий ресурс зазвичай є обмеженим. Це може бути їжа, територія, світло тощо. Виділяють два типи конкуренції: внутрішньовидову, коли конкурентами стають особини різних видів, родів, і міжвидову.

Внутрішньовидова конкуренція настає в тому випадку, коли потреби певного виду організмів перевищують запаси необхідного ресурсу і частина особин виду його недоотримує. Конкуренція зростає зі збільшенням популяції виду. Виділяють дві форми: а) експлуатаційну, коли особини, які конкурують, не взаємодіють безпосередньо одна з одною, але кожна отримує ту частку ресурсу, яка залишилася їй від інших; б) інтерференційну, коли одна особина активно заважає іншій використовувати ресурс (охорона “своєї” території тваринами, заселення біотопу рослинами тощо). Внутрішньовидова конкуренція впливає на народжуваність, смертність, ріст і рясність (щільність).Сукупність цих наслідків конкуренції впливає на приріст біомаси, а в деяких випадках зумовлює морфологічні зміни, зокрема, потоншання стебла і стовбура. Боротьба за світло і вологу змінює габітус крони, спричиняє всихання й опадання бокових гілок, формування верхівкової крони, що найліпше можна простежити на прикладі сосни, ялини та інших шпилькових і широколистяних порід.

Міжвидова конкуренція набуває найгостріших форм між видами, які мають подібні життєві вимоги і займають у біогеоценозі ту саму екологічну нішу. Таким чином життєві інтереси цих видів перетинаються, і вони намагаються перемогти конкурента. Конкуренція спричиняє пригнічення або повне витіснення з екологічної ніші одного виду і заміни його іншим, більше пристосованим до умов довкілля. Конкуренція відіграє важливу роль у процесі видоутворення як один з найефективніших чинників природного добору.

Міжвидову, як і внутрішньовидову конкуренцію поділяють на експлуатаційну та інтерференційну, або пряму й опосередковану. Обидві форми притаманні як рослинам, так і тваринам. Прикладом прямого впливу на конкурентів є затінення одними видами інших. Деякі рослини виділяють у ґрунт токсичні речовини, і цим пригнічують ріст інших видів. Наприклад, листя каштану, коли розкладається, виділяє в ґрунт токсичні сполуки, пригнічуючи ріст сіянців інших видів, а декілька видів шавлії (Salvia) продукують леткі сполуки, які негативно впливають на інших рослин. Такий токсичний вплив одних рослин на інших називають алелопатією (грец. аХХцХож – взаємно і каОоо – вплив). Опосередкована конкуренція не така відчутна, як пряма, а її наслідки виявляються після тривалого впливу у формі диференційованого виживання та розмноження.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.