1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Комбінативна мінливість

Комбінативна мінливість

Цей тип мінливості виникає при поєднанні наявних генів і їх алелів в процесі здійснення різних етапів статевого розмноження.

Важливо пам’ятати, що при цьому не відбувається ніяких хімічних перетворень безпосереднього носія спадкової інформації – молекул ДНК.

Отже, комбінативна мінливість не приводить до появи нових генів або їх алелей – у нащадків проявляються ознаки батьків і їхніх предків, але в різних поєднаннях.

Елементарною (найменшою) одиницею рекомбінації генетичного матеріалу, яка викликає появу нових поєднань, є рекон, який відповідає парі нуклеотидів двохланцюгової молекули ДНК або одному нуклеотиду в одноланцюгових молекулах нуклеїнових кислот вірусів.

Рекон не можна розділити в процесі кросинговера, і він завжди передається повністю.

Комбінація спадкового матеріалу у еукаріот досягається трьома способами:

  • Рекомбінації генів у процесі кросинговеру під час профази першого поділу мейозу, коли гомологічні хромосоми обмінюються ділянками, в результаті з’являються хромосоми з новими поєднаннями алелей (слід зазначити, що кросинговер призводить до нового поєднанню ознак лише в тому випадку, якщо в гомологічних хромосомах містяться різні алелі гена – наприклад, зелене або жовте забарвлення насіння, якщо ж алелі однакові, то, незважаючи на обмін ділянками, вираження ознаки не зміниться).
  • Незалежною розбіжністю хромосом в анафазі першого поділу мейозу, коли материнські і батьківські хромосоми розходяться в дочірні клітини у випадковому порядку, що призводить до найрізноманітніших комбінацій цих хромосом, і, в результаті, всі гамети які утворилися при мейозі мають між собою генетичні відмінності.
  • Випадковим характером зустрічей гамет при заплідненні.

У прокаріотів відсутнє статеве розмноження у звичному розумінні цього процесу.

Однак за певних умов і у них також має місце рекомбінація спадкової інформації, причому як ДНК нуклеоїда, так цитоплазматичної ДНК – плазмід.

Таким чином, різні механізми комбінативної мінливості призводять до того, що кожна зигота має унікальний набір спадкової інформації. Саме цим можна пояснити наявні відмінності між нащадками одних батьків.

Рекомбінація генетичного матеріалу має надзвичайно важливе значення в еволюційному процесі, оскільки вона створює невичерпне розмаїття генотипів, що робить популяцію гетерогенною.

Поява неоднакових, а отже, нерівноцінних організмів одного виду відкриває широкі можливості для природного відбору залишати лише найбільш вдалі поєднання спадкових ознак.

Оскільки нові організми, з часом, також включаються в статеве розмноження, то процес вдосконалення генетичного складу йде безперервно.

ПОДІЛИТИСЯ: