Колообіг речовин у біосфері

Організми біосфери загалом складаються з тих же хімічних елементів, що й неживі компоненти географічної оболонки. Але роль кожного хімічного елемента, зокрема, в будові, життєдіяльності та біогеохімічних процесах живих організмів різна. Хімічні елементи за їхньою участю в будові та функціонуванні живої речовини поділяють на декілька груп:

  • • благородні або інертні гази, які не належать до складу живої речовини (всього шість);
  • • благородні метали, які не утворюють сполук в земній корі (сім);
  • • органогенні або циклічні елементи. Вони вступають у численні реакції і процеси, утворюючи живу речовину (сорок чотири);
  • • розсіяні елементи, що характеризуються переважанням вільних атомів, вступають у хімічні реакції, але їхні сполуки рідко трапляються у земній корі (одинадцять);
  • • сильно радіоактивні елементи, що існують в земній корі (одинадцять), або в космічному просторі (п’ять), а також отримані штучно (сім);
  • • рідкоземельні елементи (п’ятнадцять).

У ваговому відношенні на групу органогенних елементів припадає 99,7% земної кори, решту 0,3% ваги становлять інші п’ять груп елементів. Органогенні елементи називають ще елементами-мігран-тами. Вони постійно перебувають у колообігу, який здійснюється двома шляхами – водним і повітряним. До повітряних мігрантів, зокрема, належать кисень, водень, азот і йод, для інших елементів типовішою є водна міграція. Деякі з елементів повітряних мігрантів належать до складу солей, що можуть мігрувати й водним шляхом, але повітряна міграція для них типовіша.

Чотири з елементів – кисень, вуглець, водень, азот – наявні у всіх без винятку ландшафтних системах. Їхній вміст у живих організмах перевищує 98% вагового складу. Кисень і водень утворюють воду, яка в складі живих організмів може становити 99%.

Елементи, з яких складаються живі організми, за ваговим складом поділяють на макроелементи, вміст яких не нижче 1*10-2 %, мікроелементи, вміст яких не нижче 1 х 10-3 до 1 х10-5 %, та ультрамікроеле-менти, вміст яких не перевищує 1х 10-6% (табл. 6.2). Зрозуміло, що все це узагальнені дані про елементарний склад живих організмів. Кожний вид має свій хімічний склад, який його виділяє серед інших, так само як морфологічна будова, фізіологічні особливості, ареал тощо.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.